Mikko Saikku
Dagens humanist

Mikko Saikku

Mikko Saikku, McDonnell Douglas-professor i USA-studier, har gjort en lång karriär som amerikanist och humanistisk miljöforskare. I sitt forskningsarbete har Saikku särskilt fokuserat på Nordamerikas miljöhistoria och på kulturen i USA:s södra delar genom den tvärvetenskapliga referensramen ”American Studies”. Saikku intresserar sig lika mycket för Charley Pattons blueslyrik, James Fenimore Coopers och Zacharias Topelius natursyn, film noir, jämförelser mellan Daniel Boone och Martti Kitunen som för cajunmat.

Mikko Saikku

13.2.1963, Helsingfors

Filosofie doktor 2001, licentiat 1993 och kandidat 1992 (Nordamerikastudier), kandidat i de humanistiska vetenskaperna 1989 (allmän historia), Helsingfors universitet
Docent i Nordamerikastudier 2007, Helsingfors universitet
Docent i miljöhistoria 2002, Tammerfors universitet

Professor i USA-studier 2015–, Helsingfors universitet
Forskare 2014–2016, Helsingfors universitets forskarkollegium
Professor i allmän historia 2011–2013, Helsingfors universitet
Professor i Nordamerikastudier 2006, Tammerfors universitet
Professor i USA-studier 2002–2005, Helsingfors universitet
Universitetslektor i Nordamerikastudier 2001–2015, Helsingfors universitet
Assistent i utomeuropeiska länders historia 1996–2001, Helsingfors universitet

Forskningsintressen: Miljöförändringar orsakade av människan i USA:s södra delar och särskilt vid Mississippiflodens nedre lopp, kulturen i USA:s södra delar, Nordamerikas finländska immigranters förhållande till naturen, biologin av utrotningar, metodologi i miljöhistoria och USA-studier, naturskyddets historia, användningen av vildmarkssymbolik i byggandet av en nationell identitet i Nordamerika och de nordiska länderna.

Publikationer

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Mikko Saikku (Tiia Niemelä, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Mikko Saikku har alltid varit intresserad å ena sidan av historia och å andra sidan av natur. Hans utbytesår i Idaho väckte ett intresse såväl för kulturen i USA som för särdragen i Nordamerikas natur. För en tid övervägde Saikku till och med en karriär som biolog, men han började trots allt studera historia, vilket visade sig vara ett bra alternativ.

Läs mer

Mikko Saikku har alltid varit en naturentusiast – ända sedan liten pojke har han varit intresserad av fåglar och hållit på med fiske. Genom sina hobbyer har han också börjat göra praktiskt naturskyddsarbete. Fiske och jakt sammanhänger dessutom med Saikkus forskningsintressen. För närvarande undersöker han vilken roll fiske och jakt har spelat för etniska kulturer och för utvecklingen av en etnisk identitet såväl i Norden som i USA och Kanada.

Läs mer