Mikael Reuter
Dagens humanist

Mikael Reuter

Mikael Reuter är språkvetare, språkvårdare, lexikograf, översättare, nordist och föreningsaktiv. Han har framför allt arbetat för att svenskan i Finland ska förbli en fullgod varietet av svenskt riksspråk och kunna användas i alla samhällsfunktioner. Reuter ser dessutom svenskan som en viktig länk till Sverige och det övriga Norden.

Mikael Reuter

Mikael Reuter
17.5.1943, Helsingfors

Filosofie kandidat 1969 (nordiska språk), licentiat 1982, Helsingfors universitet

Forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken (byrån för svenska språket) 1976–1987, specialforskare med särskilt ansvar för myndigheternas svenska 1987–1992, byråchef/föreståndare för svenska avdelningen 1992–2008
Assistent i nordisk filologi vid Helsingfors universitet 1970–1976
Ombudsman för Finlands svenska skolungdomsförbund 1963­–1964

Forskningsteman
Under tiden vid universitetet främst finlandssvensk fonetik, med tonvikt på svenskan i Helsingfors. Senare mer allmänt svenskan i Finland i relation till svenskan i Sverige.

Publikationer, pris och utmärkelser

Bild: Peter Slotte
Text: Mikael Reuter (Tomas Sjöblom, red.)

Mikael Reuters främsta forskningsområde under tiden vid Helsingfors universitet och de närmaste åren efter det var svensk fonetik, med inriktning särskilt på Helsingforssvenskt uttal. Framför allt undersökte han vokalkvaliteten och kvantitetsförhållandena, dvs. språkljudens och stavelsernas längd. Forskningen resulterade bland annat i den opublicerade licentiatavhandlingen Kvantitet i Helsingforssvenskan 1982. Som assistent vid universitetet och gästande föreläsare i andra sammanhang undervisade han också främst i svensk fonetik och fonologi.

Läs mer

Jag har förvånansvärt få konkreta minnen från själva studietiden. Visst kommer jag ihåg många av de sympatiska lärarna och deras föreläsningar, och visst minns jag utmaningen att efter tisdagens nationskväll klockan åtta onsdag morgon lyssna på föreläsningarna om latinsk syntax. Men mina bästa minnen är från tiden som relativt nybliven assistent, och de hänför sig till en forskningsresa långt borta från universitetet.

Läs mer

En av de frågor som har engagerat mig starkast vid sidan av språkvården är den nordiska språkgemenskapen. Den nordiska samhörigheten kändes viktig redan under min verksamhet i Finlands svenska skolungdomsförbund och stärktes ytterligare under tiden i studentkåren.

Läs mer

Mikael Reuter har publicerat ordböcker samt ett flertal böcker och hundratals spalter om svenska och språkriktighet. För sitt digra arbete för svenskan i Finland och nordiskt språksamarbete har han belönats med flera pris och hederstitlar. I denna artikel har vi samlat en lista av hans publikationer, pris och utmärkelser.

Läs mer