Matti Miestamo
Dagens humanist

Matti Miestamo

En forskare med bred, jämförande språkforskning som specialitet som kan forska i hundratals språk samtidigt. Professor Miestamos forskningsämnen är nekanden, frågeformulering i all världens språk och problematiken kring språks komplexitet. Ett lockande arbete är också att dokumentera mindre utforskade språk, som koltsamiska.

Matti Miestamo

Matti Markko Petteri Miestamo
3.1.1972, Lahtis

Licence (=HuK), 1995, Sciences du Langage, Université de Provence (Aix-en-Provence)
HuK, 1996 och FM, 1997 (allmän språkvetenskap), Åbo universitet
FD, 2003, allmän språkvetenskap, Helsingfors universitet
Docent 2008, allmän språkvetenskap, Helsingfors universitet

Professor, Helsingfors universitet,  allmän språkvetenskap, institutionen för moderna språk, 2014-

Forskare, Helsingfors universitet, institutionen för allmän språkvetenskap, 2003–2006
Gästforskare, Antwerpens universitet, 2005–2006
Forskare, Helsingfors universitets forskarkollegium, 2006–2011
Professor, Stockholms universitet, allmän språkvetenskap, institutionen för lingvistik, 2011–2013

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: språktypologi, negation, interrogativitet, språklig komplexitet, språkdokumentation, koltsamiska språket

Priser och utmärkelser
Joseph Greenberg Award, Association for Linguistic Typology, 2005
Burgen Scholar, Academia Europaea, 2004.

Bild: Linda Tammisto
Text: Matti Miestamo och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Det talas ca 7 000 olika språk i världen. Teorier om språk och vår uppfattning om människospråket baserar sig ändå i hög grad på det vi vet om europeiska språk. Språktypologi närmar sig människospråket från ett jämförande perspektiv som är genuint världsomfattande. I typologisk forskning kan man jämföra flera hundra språk åt gången då man vill utreda vad som är gemensamt för språken och hur de skiljer sig från varandra. Den bild som ett sådant här perspektiv ger av ett visst språk och språk i allmänhet är mycket olik den bild man får genom att undersöka världsspråk.

Läs mer

Jag har många goda och roliga minnen från mina år vid Helsingfors universitet. Jag kom till universitetet som en färsk forskarstuderande och det var lätt att integrera sig i arbetsgemenskapen vid institutionen i allmän språkvetenskap. Institutionen hade en god anda – vi hade fredagskaffe och firade fester av olika slag. Visst arbetade vi också.

Läs mer