Martin Wegelius
Dagens humanist

Martin Wegelius

Martin Wegelius studerade estetik vid universitetet, men det var på musikpedagogiken i Finland han hade en stor inverkan kring sekelskiftet 1900. Hans mest betydande livsverk blev att skapa en systematisk musikutbildning i Finland fastän han också bland annat var verksam som kompositör. Wegelius grundade Helsingfors musikinstitut och var även institutets första rektor. Ett institut med musikkursverksamhet och stiftelsen som upprätthåller detta uppkallades dessutom efter Martin Wegelius på 1950-talet.

Martin Wegelius

Martin Wegelius
10.11.1846, Helsingfors – 22.3.1906, Helsingfors

Filosofie magister (estetik) 1869, Kejserliga Alexanders-universitetet
Musikstudier i Helsingfors, Wien 1870–1871, Leipzig 1871–1873 och München 1877–1878
Resor till Tyskland 1876, 1882, 1886, Frankrike och Belgien 1889–1890 samt Italien 1901

Sånglärare i flera skolor i Helsingfors 1868–1869, 1880–1902
Chef för Akademiska sångföreningen 1869–1870, 1873–1876
Repetitör på Svenska Teatern 1873–1877
Kapellmästare på Finska operan 1878–1879
Grundare av, teorilärare vid och ledare för Helsingfors musikinstitut (numera Sibelius-Akademin) 1882–1906
Statens konstnärspension 1902

Föreläsningar om allmän musiklära och musikhistoria på 1870-talet

Hedersbetygelser
Minnesmärke, Ramsholmen (Ekenäs)

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet (1956) och Stiftelsen Martin Wegelius minne (1931) har namngetts efter honom.

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Martin Wegelius, son till universitetskamrer Adolf Wilhelm Wegelius och ättling till den välkända präst- och tjänstemannasläkten Wegelius från Ilmola socken, skrev in sig vid Kejserliga Alexanders-universitetet år 1864. Hans intressen och livsgärningar tog en annan riktning än vad man skulle ha trott med tanke på hans uppväxt i en pietistisk familj.

Läs mer

Martin Wegelius studier i musik var vittomfattande redan under hans skolår. Till en början studerade han musik privat i hemlandet, men efter slutförda universitetsstudier gjorde han också en långvarig studieresa till tyskspråkiga områden. Tillsammans med den finländska musikvärldens förgrundsgestalter började Wegelius vid ingången av 1880-talet göra upp planer för ett musikinstitut i Helsingfors.

Läs mer

Martin Wegelius var kanske den viktigaste pionjären inom finländsk musikpedagogik vid 1900-talsskiftet. Han spelade en central roll i grundandet av Helsingfors musikinstitut och i utvecklandet av en svenskspråkig musikrörelse i Finland. Det är alltså inte så underligt att Wegelius studenter senare bestämde sig för att namnge ett musikinstitut efter honom.

Läs mer