Laura Kolbe
Dagens humanist

Laura Kolbe

Laura Kolbe är en Helsingforsbaserad historieforskare och fackboksförfattare, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och ledamot av Helsingfors stadsfullmäktige. För henne är universitetet inte främst en studerkammare utan en plats för ömsesidigt berikande samverkan mellan lärare och studenter. Docendo discimus: Genom att lära andra lär vi oss själva. Kolbe vill gärna lära ut saker genom att ta ut folk på promenad. Hösten 2013 grundade hon aktiebolaget Helsinki Walks tillsammans med stadshistoriskt intresserade studenter och forskare.

Laura Kolbe

Laura Kristina Kolbe
9.9.1957, Bogota, Columbia

Filosofie magister 1982 (allmän historia) och filosofie doktor 1989 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet, docent i historia 1994

Professor i Europas historia, Helsingfors universitet 2005- .

Åren 1983–1988 forskare för Stiftelsen Brändö hembygdsfond, 1989–1995 historieforskare för Helsingfors universitets studentkår och 1996–2002 och 2005 historieforskare för Helsingfors stad.

Bisysslor bl.a. som intendent vid Mannerheim-museet 1982–1991, projektsekreterare för SITRA 1987–1989 och medarbetare åt Republikens presidents maka Eeva Ahtisaari 1996–2000. Huvudredaktör för bokserien Suomen kulttuurihistoria I-V 1998–2004 och chefredaktör för tidskriften Tiedepolitiikka 2003–2006.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Laura Kolbe och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Professor Laura Kolbes forskningsintressen i dag handlar om hur samhällsklasser bildas och hur nationella identiteter utvecklas och förändras i Europa. För Kolbe är städerna en intressant plattform när det gäller att undersöka förhållandet mellan tid, plats och rum samt hur sociala grupper bildas och förändras. Hon vill emellertid inte begränsa sig till bara en tematik, utan rör sig på ett brett område vad gäller både tid och val av ämne. Ett mål i Kolbes forskning är att knyta ihop Finlands och Europas historia.

Läs mer

Professor Laura Kolbe vill kalla sig för humanist och kunskapstroende. Hon är övertygad om att människor har en vilja att lära sig och att göra gott för sin omgivning.

Tänkesättet kan verka naivt, men enligt Kolbe är kunskap just vad som fört Finland in i nutiden, till humanitet, modernt kunnande…

Läs mer

Som den ständiga lärare jag är tycker jag att det bästa med universitetet är de stiliga, vackra studentevenemangen där ivriga ungdomar deltar. Man ser ingen brist på entusiasm när “fosterlandets hopp” arbetar tillsammans och lär sig av varandra. För mig har studentorganisationerna varit viktiga, och i synnerhet mina egna: studentnationen Eteläsuomalainen osakunta, ämnesföreningen Kronos rf samt Helsingfors studentkår och FSF (SYL).

Läs mer

Hösten 2013 fick Helsinki Walks (HW Oy) sin början, ett projekt som jag både deltog i och ledde. Det saknades en tydlig aktör inom branschen, någon som koncentrerade sig på att skapa produkter av stadens kulturhistoria; som tog sig an turister och helsingforsare på ett intressant och vetenskapligt ansvarsfullt sätt.

Läs mer