Kauko Laitinen
Dagens humanist

Kauko Laitinen

Kauko Laitinens karriär har en stark koppling till humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet där han har studerat och arbetat i sammanlagt tjugo år. Laitinen har också tillbringat hela nitton år i Kina och Japan med språk- och kulturstudier samt med arbetsuppdrag på Finlands ambassader i Peking och Tokyo och vid Finlands institut i Japan. Grundandet av Konfutse-institutet vid Helsingfors universitet är en av de största bedrifterna som denne expert på Asien och Stillahavsområdet har gjort. Institutet arbetar för att göra det kinesiska språket och den kinesiska kulturen bättre kända i Finland.

Kauko Laitinen

10.5.1951 Kangasniemi

Doktor i sociologi 1985, Tokyos universitet
Studier i japanska och internationella relationer 1979–1984, Japan
Politices magister (allmän statslära) 1975, Helsingfors universitet
Studier i kinesiska och historia 1975–1978, Kina

Universitetslektor i Asien- och Stillahavsstudier
Docent i forskning i Östasiens kulturer
Professor i Kinastudier och chef för Konfutse-institutet 2014–2015, Helsingfors universitet
Finlands institut i Japan 2011–2014
Konfutse-institutet vid Helsingfors universitet 2007–2011

Forskningsteman:
A.E. Nordenskiölds roll i relationerna mellan Finland och Japan
Områdenas tidevarv och självstyrelse: jämförelse av Åland och Okinawa
Finsk-kinesiskt forskningssamarbete kring Mannerheims ritt genom Asien 1906–1908

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Anmärkningsvärda insatser:
En utredning av möjligheten att grunda Finlands institut i Japan
Initiativ till och förberedelser för att grunda läroämnet Asien- och Stillahavsstudier
Initiativ till och förberedelser för att grunda Konfutse-institutet

Bild: Mika Federley
Text: Kauko Laitinen (Kaija Hartikainen, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Jag inledde min karriär vid Helsingfors universitet år 1970 då jag blev antagen till statsvetenskapliga fakulteten för att studera internationell politik. Inspirerad av den berömde FN-experten professor Göran von Bonsdorff tog jag mig år 1973 till USA för att studera där i ett år.

Läs mer

En tidig morgon i september 1975 slutförde jag min pro gradu-avhandling, vars tema hade ändrats från FN till Tibets historia, och jag förde den hastigt till fakulteten för granskning. Redan på eftermiddagen satt jag i Moskvatåget på väg till Kina, där Mao Zedong härskade och där det enligt senare historieskrivning fortfarande rådde kulturrevolution.

Läs mer

I slutet av år 1986 lämnade jag ambassadarbetet och började arbeta vid Institutionen för Asiens och Afrikas språk och kulturer vid Helsingfors universitet med hjälp av ett stipendium av Finlands Akademi. Redan följande sommar blev jag dock bjuden till Köpenhamn, där Nordiska ministerrådet hade fattat beslut om att omorganisera Nordiska institutet för Asienstudier (NIAS). Institutet behövde en tillfällig chef som skulle ansvara för att verkställa reformerna, och den här gången söktes en sådan chef uttryckligen från Finland. I tre års tid gav NIAS mig en bra översikt över Asienstudier särskilt i de nordiska länderna.

Läs mer