Kati Suurmunne
Dagens humanist

Kati Suurmunne

Kati Suurmunne är en humanist i industrins tjänst och har arbetat med kommunikation inom finländska storföretag i trettio år. Under sin karriär har hon fått bekanta sig med såväl maskinverkstäder, byggnadsarbete och energiindustrin som med företagsaffärer, börskommunikation och varumärken. För närvarande är Suurmunne chef för finansiell kommunikation på energiföretaget Fortum. Hennes studier i engelsk filologi har utgjort en god grund även för det här arbetet.

Kati Suurmunne

Kati Maria Suurmunne
23.11.1962, Helsingfors

Filosofie magister (engelsk filologi) 1990, Helsingfors universitet

Chef för finansiell kommunikation 2014-, Fortum Abp
Kommunikations- och marknadschef 2010–2014, Lemminkäinen Abp
Kommunikationschef 2005–2010, Metso Abp
Direktör för marknadskommunikation 2002–2005, Metso Abp
Kommunikationsdirektör 2001–2002, Partek Cargotec Ab
Kommunikationschef 1995–2001, Timberjack Group
Från och med år 1986 verksam i olika kommunikationsuppdrag inom industrin

Kati Suurmunne på Twitter

Bild: Studio Tomi Parkkonen
Text: Kati Suurmunne (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Kommunikation tjänar som ett slags lackmustest i företagsvärlden. Om man inte kan informera mottagarna om ett beslut på ett klart och begripligt sätt, är man kanske tvungen att se över beslutet. Kommunikationens syfte är att förstå olika intressentgrupper och deras förväntningar – att betrakta företaget ur ett utifrånperspektiv. De som ansvarar för kommunikationen ska också kunna fungera som tolk mellan ingenjörers och icke-ingenjörers språk. Därtill ska de kunna berätta om det som ligger till grund för de finansiella siffrorna.

Läs mer

Inom företagskommunikation talas det numera ofta om berättelser eller så kallad storytelling. Sensemaking-berättelser ger en bakgrund till de beslut som företaget har fattat och motiverar varför företaget har handlat som det gjort, medan sensebuilding-berättelser är inriktade på framtiden.

Läs mer

Mitt arbete på internationella företag har erbjudit mig en möjlighet att bekanta mig med flera olika platser och saker som jag i annat fall kanske inte hade kommit i kontakt med. Jag har varit i Sibirien, följt med drivningen på eukalyptusfält i Brasilien och hyrt hotellet Negresco i Nice för ett företagsevenemang.

Läs mer

Under min studietid var jag aktivt verksam både i Tavastlands nation och SUB, ämnesföreningen för studenter i engelska. Jag redigerade föreningens tidning och var verksam som styrelseledamot. Från SUB minns jag i synnerhet festerna som vi arrangerade. Festernas höjdpunkt var vanligtvis en variant på något av Shakespeare som uppfördes av vår styrelse.

Läs mer

Ända sedan studietiden har jag aktivt deltagit i olika organisationer. Just nu är jag styrelseordförande för musikinstitutet Keravan musiikkiopisto, verksamhetsgranskare i CISV-förbundet i Finland och medlem i nomineringskommittén i FIBS, nätverket för företagsansvar. Barn och unga, fostran till internationalism och hållbar utveckling är viktiga saker för mig.

Läs mer