Jyrki Nummi
Dagens humanist

Jyrki Nummi

Vid universitetet har professor Jyrki Nummi alltid varit fascinerad av intellektuellt självständiga och säregna personligheter. När man i mitten av 1970-talet steg in i rökrummet som fanns i kaféet i universitetets huvudbyggnad, kunde man till exempel stöta på filosof Pertti ”Lande” Lindfors som tog en öl mitt på dagen och höra honom återge sin berömda paradox. Det här representerade sin tids skuggundervisning som förvisso kunde bräda vissa mer obskyra kurser.

Jyrki Nummi

Jyrki Tapio Nummi
9.2.1953, Helsingfors

Filosofie kandidat 1980, filosofie licentiat 1985, filosofie doktor 1993 (allmän litteraturvetenskap och estetik), Helsingfors universitet

Professor i inhemsk litteratur 2003–, Helsingfors universitet
Äldre forskare 1999, 2000–2003, Finlands Akademi
Lektor i finska språket 1989–2003, Helsingin teknillinen oppilaitos
Gästprofessor i finska språket och litteraturen 1987–1988, Indiana University

Forskningsteman: (historisk) poetik, forskning i kanon, modernism och genrer samt forskning bland annat i Väinö Linnas, Aleksis Kivis och Juhani Ahos produktion

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forsknings- och utvecklingsprojekt:
kritiska editioner av Aleksis Kivis produktion (2010–)
den elektroniska infrastrukturen Finländska klassikerbiblioteket (2012–)

Priser:
Årliga hederspriset ”Vuoden luentomöhläys” (årets föreläsningstabbe) av studenter i inhemsk litteratur (2011)

Bild: Sasa Tkalcan
Text: Jyrki Nummi (Kaija Hartikainen, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Jyrki Nummi, professor i inhemsk litteratur, har forskat i Aleksis Kivis prosa, lyrik och drama som en del av uppkomsten av den finska litteraturen på 1800-talet. Kivis produktion erbjuder ett mångsidigt forskningsområde inom den process då en finskspråkig litteratur medvetet byggdes upp i Finland i enlighet med världslitteraturens traditioner och klassiker.

Läs mer

Ännu för ett par årtionden sedan var tidningssalen i universitetsbyggnaden Porthania ett rökrum där man kunde bekanta sig med det mångskiftande ”forskarsamhället”. Geografen Mauno Kosonen, som rökte cigarill bakom sina papper, hann alltid byta några vänliga ord med den unge assistenten. Jag avundades min lärare Ossi Ihalainen, som hade spelat tenorsaxofon i Olavi Virtas band på 1960-talet. Om man hade god tur kunde man i hallen höra Pertti ”Lande” Lindfors högljudda telefonsamtal om universitetspolitik.

Läs mer

Som professor vid Helsingfors universitet blir man osökt lockad till olika förvaltnings-, förtroende- och sakkunniguppdrag – från att först kanske ha ansvarat för kaffekokandet vid evenemang för alumner. Webbtjänsten Finländska klassikerbiblioteket, som inrättades av universitetets rektor, har sysselsatt mig i flera år och kommer att göra det även i framtiden. Arbetet med klassikerbiblioteket har inneburit bland annat operativ planering, anskaffning av medel och ett pilotprojekt i samarbete med universitetets bibliotek och Nationalbiblioteket.

Läs mer