Jussi Nuorteva
Dagens humanist

Jussi Nuorteva

Jussi Nuorteva har sysslat med mycket inom vetenskapens fält, men han började sin forskningskarriär med att samla loppor ur svanbon. Något intresse för naturvetenskap väckte det inte, utan det var humaniora som blev Nuortevas lott. Men vetenskapshistoria har gett honom inblick i vetenskapens brokiga mångfald. Jussi Nuorteva känner sig hemma i både vetenskapers och föreningars verksamheter, men också i fängelser, på kaféer i Kairo och Damaskus och djupt nere i arkiv och bibliotek.

Jussi Nuorteva

Jussi Pekka Nuorteva
22.7.1954, Helsingfors

Teologie magister (Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria) 1979, filosofie magister (Finlands och Skandinaviens historia) 1983, filosofie licentiat (Finlands och Skandinaviens historia) 1986, teologie doktor (Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria) 1997, Helsingfors universitet

Arkivverkets generaldirektör, riksarkivarie 2003–
Generalsekreterare för Finska Litteratursällskapet 2000–2003
Generalsekreterare för forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi 1998–2000
Vetenskapsredaktör vid Rundradion 1994–1998
Huvudredaktör för Finlands tillbakablickande nationalbibliografi vid Helsingfors universitet 1991–1993
Assistent i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet 1989–1994 (tjänstledig 1991–1993)
Forskningsassistent vid Finlands Akademi 1984–1989
Projektforskare vid Finlands Akademi 1979–1984

Docent i kyrko- och lärdomshistoria vid Helsingfors universitet 1998

Forskningsteman: Kyrko- och lärdomshistoria, äldre bokhistoria, repetitörerna vid universitet, fångvård, förvaltningshistoria, diplomatins historia, undantagsförhållanden under krigstid

Text: Jussi Nuorteva och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon