Jukka-Pekka Pietiäinen
Dagens humanist

Jukka-Pekka Pietiäinen

Jukka-Pekka Pietiäinen har arbetat som forskare, fackförfattare, fackbokskritiker och fackboksförläggare under sin 35-åriga yrkeskarriär. För närvarande är han verksamhetschef för Finlands facklitterära författare rf och fackförfattarnas intressebevakare och stamhövding. Han är även en vän av skönlitteraturen och bibliofil. Till hans hobbyer hör också cykling, bowling och att följa med i fotbollen. Då vädret tillåter är det bästa stället verandan hemma varifrån en vacker utsikt över trädgården öppnar sig.

Jukka-Pekka Pietiäinen

Jukka-Pekka Pietiäinen
23.11.1956 Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1978, filosofie kandidat och filosofie licentiat (disp.) 1986 och filosofie doktor 1990 (promoverad) (Finlands historia), Helsingfors universitet

Docent i Finlands historia 1988-, Helsingfors universitet

Verksamhetschef för Finlands facklitterära författare rf 2006-
Ordförande för Bibliofiilien Seura (Sällskapet för bibliofiler) 2009–2015
Bokförläggare på Edita 1995–2006
Historieskribent på heltid 1981–1995

Forskningsteman:
Det självständiga Finlands historia från alla håll och kanter, finländska facklitteraturens historia, nutid och framtid.

Priser
Sulkakynä (fjäderpennan), Pekka Tarjanne-fondens pris 1988

Bild: Linda Lappalainen
Text: Jukka-Pekka Pietiäinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Våren 2011 slängde jag fram en idé för Joel Kuortti om att vi borde samla ihop en lista på hundra betydelsefulla finska fackböcker. Jag visste att Joel, som är professor i engelsk filologi vid Åbo universitet, är bibliofil. När vi fick listan klar bestämde vi oss för att båda skriva 50 korta essäer.

Läs mer

Jag skrev studenten 1975. Jag skulle ha velat studera inhemsk litteratur. Då jag hade latat mig under gymnasieåren, hade jag inte en möjlighet att komma in med mitt medelmåttliga studentbetyg. Jag var också intresserad av historia och upptäckte att till det läroämnet togs en tredjedel av studenterna in enbart på grund av inträdesprovet.

Läs mer

Jag kom till bokbranschen genast efter min utexaminering till magister 1980. Jag fick börja från grunden. Jag korrekturläste facklitteratur för WSOY. Jag bar hem plastpåsar fulla med långa papperssjok från en matrisskrivare.

Läs mer