Juhani Härmä
Dagens humanist

Juhani Härmä

Professor i romansk filologi Juhani Härmä vill ha större uppskattning för franska språket i det moderna samhället. Han har hittat mängder med outforskat material på franska, som kan ge nya dimensioner till vad franska språket betyder för Finland.

Juhani Härmä

21.5.1949, Helsingfors

Filosofie magister 1974 (romansk filologi), filosofie licentitat 1977 (romansk filologi) och filosofie doktor 1979 (romansk filologi), Helsingfors universitet

Professor i romansk filologi (1998- ), Helsingfors universitet

Forskningsassistent vid Statens humanistiska kommission 1977–1980 och juniorforskare 1980–1983
Professor i romansk filologi 1983–1985 och docent 1980-, Jyväskylä universitet
biträdande professor i romansk filologi, Helsingfors universitet 1985–1998
gästprofessor i finska språket och kulturen vid Université de Paris III 1991–1994

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: syntax i äldre och modern franska, kontrastiva språkstudier franska-finska, textstudier; på sista tiden intresse för bruk av franska i Finland under tidigare århundraden, särskilt brev på franska finländare emellan.

Hedersutmärkelser:
Riddare av Ordre des Palmes académiques (Akademiska palmen, Frankrike) 1991
Riddare av Ordre National du Mérite (Frankrike) 2000
Medlem av vetenskapliga samfund (kallad): Finska vetenskapsakademin 2001

Text: Juhani Härmä och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen och Johan Franzon

Professor Juhani Härmä har under de senaste åren forskat i material som har visat sig vara en verklig fyndgruva – om också materialet är så rikligt att det är svårt att ha kontroll över. Redan en tid hade forskare funderat om man i Finland kunde hitta sådant franskspråkigt material som finländare en gång i tiden själv har utarbetat, då det finns rikligt av liknande material t.ex. i Sverige. Härmä ansåg att det är osannolikt. För några år sedan fäste professor Matti Klinge Härmäs uppmärksamhet vid franska brev som finländare skrivit och som nu bevaras i Riksarkivet.

Läs mer

Mina goda stunder vid Helsingfors universitet är numera få. Alltid nu och då märker jag ändå att jag mitt i en vardag eller till och med under många dagar kan ägna lite tid åt forskning utan att ha dåligt samvete eller känna mig rastlös för att jag inte har utarbetat eller granskat tentamina, läst lärdomsprov, svarat på e-post, förberett undervisning och så vidare.

Läs mer

I Finland har en forskare i franska ofta inte en naturlig möjlighet att syssla med det franska språket eller den franska kulturen utanför sitt egentliga arbete. Professor Juhani Härmä arbetar för franskan i Finland bland annat i Helsingfors fransk-finska förening och Stiftelsen Finlands institut i Frankrike.

Läs mer

Min dröm är att man i Finland inte ska se franskan som ett litet och ovanligt språk, utan inse vilket värde det under flera århundraden hade i världen, Europa och även i Finland, och fortfarande har, som ett av de viktigaste språken i Europeiska unionen.

Läs mer