Jouko Lindstedt
Dagens humanist

Jouko Lindstedt

Jouko Lindstedt är professor i ett språkämne, men inte professor i något enskilt språk. Därtill är han en slavist som inte undervisar i ryska. Området för hans läroämne är väst- och sydslaviska språk, som talas av närmare 100 miljoner människor i Europa. Lindstedt har sedan 1969 varit intresserad av esperanto, som också är det andra hemspråket i hans familj.

Jouko Lindstedt

Jouko Sakari Lindstedt
15.7.1955, Helsingfors

Filosofie kandidat 1981, filosofie licentiat 1983 och filosofie doktor 1985 (slavisk filologi), Helsingfors universitet

Tf professor i slavisk filologi 1985, ordinarie 1986–

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman:
Bulgariska och makedonska språkens utveckling på Balkanhalvön
Kontaktspråket esperantos ursprung och spontana förändring samt hur språket uppnår status som modersmål
Språkpolitik på Balkanhalvön och i Europeiska Unionen
Fornkyrkoslaviska och slavernas forntid
Sydslavisk filologi
Tempus, aspekt och evidentialitet

Medverkar i gruppen Helsinki Area & Language Studies, som är inriktad på forskning i språklig mångfald och språkets ekologi samt på fältarbete i små språksamfund.
 

Bild: Valokuvaamo Helläkoski, Lahtis
Text: Jouko Lindstedt och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Den som känner till historia och politik och hör någon tala om Balkanhalvön kommer kanske först att tänka på bittra strider mellan små nationalstater, dåliga förhållanden mellan etniska grupper och de blodiga jugoslaviska krigen. Området har kallats såväl ”den europeiska orienten” som ”Europas krutdurk”. Den bild man har om området präglas av uppfattningar om områdets oenighet.

Läs mer