Jessica Parland-von Essen
Dagens humanist

Jessica Parland-von Essen

Jessica Parland-von Essen är historiker, kaféföretagare och föreningsaktiv. Hon har intresserat sig för litteratur- och bokhistoria, hur betydelser uppstår och under senare tid speciellt digital humaniora. Parland-von Essen drivs av en tro på öppenhet, bildning och samarbete, och anser att det finns en fantastisk potential för all forskning i dagens alltmer digitala miljö.

Jessica Parland-von Essen

Eva Jessica Parland-von Essen
9.2.1970, Esbo

Filosofie magister 1998 (historia, sv.), Filosofie doktor 2005, Helsingfors universitet
Studier i informationsförvaltning 2002–2005, Öppna universitet vid Åbo Akademi
Docent i historia vid Helsingfors universitet 2012

Koordinator 2014–, CSC – IT-centret för vetenskap
Arkivchef 2011–2014, Brages Pressarkiv
Bibliotekarie och utvecklingschef för informationsförvaltning 2007–2010, Svenska litteratursällskapet i Finland
Assistent i historia 2006–2007, Helsingfors universitet
Företagare sedan 1991, delägare och styrelsearbete mm. i Café Kafka, Barcafé Panorama, Kaffecentralen och Kanniston leipomo.

Forskningsteman
1700-talets kulturhistoria, bokhistoria, digital humaniora

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Pris ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond 2011 för boken Affärer, allianser, anseende.
Pris ur Fonden för Gustaf III:s minne 2007 för avhandlingen Behagets betydelser.

Bild: Mika Federley
Text: Jessica Parland-von Essen (Tomas Sj
öblom, red.)

Som en röd tråd genom Jessica Parland-von Essens forskning löper kultursemiotikens teori och begrepp, även om det för henne har varit mycket viktigt att skriva alla sina artiklar och böcker på ett sådant sätt att de öppnar sig via enskilda människors liv och värderingar.

Läs mer

Mina första universitetsstudier inföll i början av 1990-talet, en tid då studenterna ockuperade administrationsbyggnaden och en demokratisk förvaltningsmodell infördes. På sätt och vis var det kanske en guldålder då studierna ännu var ganska oreglerade och bildningsuniversitetet levde starkt.

Läs mer

Redan under studietiden var Jessica Parland-von Essen aktiv i ämnesföreningen Historicus och hon var en av de stiftande medlemmarna i Sällskapet för 1700-talsstudier i Finland. Hon har också varit styrelsemedlem i Genealogiska samfundet och senare i bland annat finska Wikimedia, som upprätthåller Wikipedia.

Läs mer