Jaakko Leino
Dagens humanist

Jaakko Leino

Professor Jaakko Leino intresserar sig både för förhållandet mellan språklig form och betydelse och förhållandet mellan språk och tänkande. Han har forskat i grammatiska fenomen och förändringar ur olika perspektiv och med fokus på olika språkformer. Han intresserar sig också för frågor som gäller modersmålsundervisningens innehåll i skolorna och det finska språkets status i samhället.

Jaakko Leino

Jaakko Matti Leino
25.3.1971 Esbo

Kandidat i de humanistiska vetenskaperna 1997, filosofie magister 1997, filosofie doktor 2003 (finska språket) Helsingfors universitet

2011– professor i finska språket, Helsingfors universitet
2003–2006 koordinator, Langnet – den nationella forskarskolan för språkämnen
2006–2007 professor i finska språket, Jyväskylä universitet
2007–2008 universitetslektor i allmän språkvetenskap, Helsingfors universitet
2008–2009 professor i finska språket, Åbo Akademi
2009–2011 forskare, Forskningscentralen för de inhemska språken

Forskningsteman:
Kognitiv lingvistik, konstruktionsgrammatik, syntax, semantik, infinitivkonstruktioner, dialektsyntax

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Saara Leino
Text: Jaakko Leino, Kaija Hartikainen (red.)

Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

I likhet med många andra akademiker upplever jag också att mina bästa stunder på universitetet ägde rum under studietiden. Det finns individualpsykologiska förklaringar till detta: många upplever att ungdomen är människans bästa tid och perioden väcker nostalgiska känslor, oberoende av om livet efteråt blir sämre eller inte.

Läs mer