Jaakko Hämeen-Anttila
Dagens humanist

Jaakko Hämeen-Anttila

Jaakko Hämeen-Anttila är internationellt känd som professor i arabiska och islamforskning och har levandegjort sitt ämne i tiotals fackböcker och översättningar. Han är en forskare som gärna vågar sig ut ur sin kammare och har, utöver sitt vetenskapliga arbete, gett ut poesi och poesiöversättningar, blivit utnämnd till Finlands bästa struntpratare på Dagarna för gammal litteratur i Vammala efter att ha ljugit för barn.

Jaakko Hämeen-Anttila

Jaakko Markus Hämeen-Anttila
26.2.1963, Uleåborg

Filosofie kandidat 1986 (assyriologi) och filosofie doktor 1994 (arabiska och islamforskning), Helsingfors universitet

Professor i arabiska och islamforskning, 2000-, Helsingfors universitet

Forskningsassistent 1991–1997 och seniorforskare 1997–2000, Finlands Akademi

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: klassisk arabisk litteratur – arabisk-islamisk kulturhistoria – kulturinfluenser särskilt genom översättning (mellanöstern)

Bild: Ari Aalto
Text: Jaakko Hämeen-Anttila och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen och Johan Franzon

Professor Jaakko Hämeen-Anttila har under de senaste åren koncentrerat sig på att forska i interaktion mellan kulturer i Mellanöstern. Han leder Finlands Akademis FiDiPro-projekt The Intellectual Heritage of the Ancient Near East, som undersöker en över tvåtusen år lång tidsperiod då kulturella influenser strömmade åt olika håll mellan Mellanöstern och Grekland. Fokus i Hämeen-Anttilas nyaste forskningar har varit på interaktionen mellan förislamiska Persien (nuvarande Iran) och arabkulturen, med särskild tonvikt på interaktionen i litteratur och historieskrivning under perioden 500–1000 e.Kr.

Läs mer

Mina bästa stunder vid universitetet är sådana där jag har fått följa med hur de begåvade unga forskarna har utvecklats från studenter till självständiga forskare. När jag har följt med disputationer, ofta som kustos, har jag fått se hur mina studenter åtminstone inom sitt eget specialområde har vuxit förbi mig och blivit självständiga forskare som har internationellt betydande saker att säga. Då har jag känt att jag har gjort mitt arbete väl.

Läs mer

Jaakko Hämeen-Anttila är inte bara en uppskattad forskare, utan också en omtyckt föreläsare. Vid Helsingfors universitet har han undervisat sedan år 1984, därutöver har han årligen hållit tiotals föredrag i vetenskapliga sällskap, statsförvaltningen, media, skolor och många andra forum. Han har också ofta uppträtt med att läsa upp dikter, antingen sina egna eller sådana som han har översatt. Han har gett tusentals intervjuer och varit synlig i olika kampanjer.

Läs mer