Irma Hyvärinen
Dagens humanist

Irma Hyvärinen

Irma Hyvärinen, som tidigare varit verksam som professor i germansk filologi vid Helsingfors universitet, njuter numera av att bedriva forskning utan bestämda tidtabeller genom ett professor emerita-avtal. Att handleda studenter i avhandlingsskrivande var det undervisningsuppdrag som tilltalade Hyvärinen allra mest, och med hennes hjälp har många studenter slutfört sina avhandlingar. Inför sina pensionsår har Hyvärinen som projekt att forska i tyskans komplexa sammansatta konstruktioner.

Irma Hyvärinen

Irma Kaarina Hyvärinen
6.8.1949, Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1971, filosofie kandidat 1973, filosofie licentiat 1982 och filosofie doktor 1989 (germansk filologi), Uleåborgs universitet

Professor i germansk filologi 1999–2014, Helsingfors universitet
Prefekt för Tyska institutionen 8/1999–7/2006 och 4/2007–12/2009, Helsingfors universitet
Biträdande professor/professor i germansk filologi 1998–1999, Åbo universitet
Gästprofessor i germanistisk språkvetenskap 1996 (sommartermin), Universität Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland
Biträdande professor/stf professor i germansk filologi 1992–1998, Jyväskylä universitet
Biträdande professor i tyska språket 1991–1991, Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitos (utbildningsinstitution för översättning i Nyslott) vid Joensuu universitet
Stf biträdande professor i tyska språket 1990–1991, Helsingfors handelshögskola
Stiftelsen Alexander von Humboldt-Stiftungs stipendiatforskare 1989–1990, Universität Passau, Förbundsrepubliken Tyskland
Stf biträdande professor i germansk filologi 1985–1986, Helsingfors universitet
Assistent i germansk filologi 1983–1991, Helsingfors universitet
Forskningsassistent 1979–1984, humanistiska kommissionen vid Finlands Akademi
Professor i germansk filologi (25 %) 1977–1979, Uleåborgs universitet
Timlärare i tyska 1975–1978, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (Norra Österbottens sommaruniversitet)
Timlärare i tyska 1975–1976, språkcentret vid Uleåborgs universitet
Timlärare i germansk filologi 1972–1978, Uleåborgs universitet
Stf assistent i germansk filologi 1974–1975 och 1977–1979, Uleåborgs universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Viktigaste forskningsområden: pragmatisk fraseologism, kontrastiv syntax, ordbildning, språkinlärning och språkundervisning, lyriköversättning

Priser
Jacob und Wilhelm Grimm Preis 2007, Deutscher Akademischer Austauschdienst
Hederspris för pro gradu-handledning 2011, Institutionen för moderna språk vid Helsingfors universitet

Bild: Mika Federley
Text: Irma Hyvärinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Min doktorsavhandling var en valensteoretisk kontrastiv undersökning av tyskans och finskans infinitiv. Jag fick mitt tyskspråkiga forskningsmaterial från en korpus som tillhörde Institut für Deutsche Sprache, medan det finskspråkiga forskningsmaterialet härstammade från Oulun korpus. Dessa material överlämnades till mig i form av utskrifter. Den nutida korpuslingvistiken har gjort stora framsteg sedan dess!

Läs mer

Jag blev utnämnd till professor i germansk filologi, med särskild vikt vid modern tyska, från och med början av höstterminen 1999. Samtidigt blev jag också prefekt för den dåvarande Tyska institutionen. Jag var verksam som prefekt fram till institutionsreformen 2010 då vi germanister blev en del av Institutionen för moderna språk. Sedan arbetade jag som läroämnesansvarig tills jag blev pensionerad i augusti 2014. Min arbetstid var ganska jämnt fördelad mellan undervisning, handledning, forskning och förvaltningsuppdrag.

Läs mer

Jag drömmer om att utbildningssystemet i Finland inte helt och hållet ska förkasta tyskan och andra språk som inte längre studeras i så stor utsträckning i skolan. Vi måste systematiskt ta hand om våra språkresurser. Trots att antalet elever som studerar tyska minskar i antal, måste universitetet se till att de som blir antagna i utbildningen utvecklas till experter som inte bara har goda språkkunskaper, utan också en stark kulturkännedom.

Läs mer