Iris Schwanck
Dagens humanist

Iris Schwanck

Iris Schwanck föddes i Genève i en familj med två språk och två kulturer. Hon har arbetat med internationella ärenden och slagit broar mellan olika länder och kulturer med hjälp av utbildningen, universitetsgemenskapen och kulturen. Schwanck övergick från sina uppdrag vid Institutionen för romanska språk till att arbeta som planerare för internationella ärenden vid universitetets centralförvaltning. Hon har också varit verksam som biträdande direktör för CIMO, där hon utvecklade samarbetet mellan högskolor. Därefter återvände Schwanck till kulturrelaterade uppdrag och blev ledare för Franska institutet i Finland. Arbetet som ledare för Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) har varit en naturlig fortsättning på hennes yrkeskarriär.

Iris Schwanck

Iris Miette Schwanck
2.2.1950, Genève

Filosofie magister 1977 (romansk filologi), Jyväskylä universitet
Filosofie doktor 1994 (romansk filologi), Helsingfors universitet
Doktorsavhandling ”La petite aventure dont le lecteur se souvient peut-être. Analyse linguistique des instrusions du narrateur dans huit romans”

Ledare för Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI), Finska Litteratursällskapet 2001–2015
Chef för Franska institutet i Finland 1999–2000
Biträdande chef för CIMO 1995–1999
Planerare för internationella ärenden 1990–1995, Helsingfors universitet
Assistent i romansk filologi 1981–1990, Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet
Studieresor till Uppsala (Nordiska Afrikainstitutet), Paris (Université de Paris X – Nanterre) och Bryssel (Université Libre de Bruxelles)

Publikationer
Artiklar om litteratur i Frankrike på 1800-talet, franskspråkig litteratur i Afrika, internationalisering av högskolor och export av finländsk litteratur

Priser och utmärkelser
President för EAIE (European Association for International Education) och medlem i trojkan 1998–1999
Ordförande för internationella författarmötet i Lahtis 2001
Årets alumn vid Jyväskylä universitet 2002
Priset Vuoden sarjakuvateko (Årets seriegärning) av Sarjakuvantekijät ry 2008
Serieråd 2014
Riddare av franska Hederslegionen 2010
Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden 2005
Huvudkommissionär för projektet Suomen kulttuurikausi Ranskassa (Finlands kulturperiod i Frankrike) 2005–2008
Huvudkoordinator för projektet Pohjoismaat teemana Pariisin kirjamessuilla 2011 (Norden som tema på bokmässan i Paris 2011)
Chef för projektet Finnland. Cool. – Suomi teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla 2014 (Finnland. Cool. – Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt 2014) 2011–2014
Ordförande för Finlandiaprisjuryn 2015

Bild: Heli Sorjonen
Text: Iris Schwanck (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Kulturen har en avgörande betydelse för de europeiska ländernas bruttonationalprodukt. Tyvärr framhålls detta faktum inte i tillräckligt hög grad, och politikerna verkar inte heller ha något större intresse av det. Kulturen spelar en viktig roll för hur man förhåller sig till oss i andra länder. Jag har fått leda betydande finländska och internationella kulturinsatser i Tyskland och Frankrike. Genom mitt arbete har jag i praktiken fått se hur mycket gott man kan få till stånd genom att prioritera kulturen i medier och i praktiskt samarbete inom olika kulturbranscher.

Läs mer

Redan fyra generationer av kvinnor i vår släkt har avlagt slutexamen vid Helsingfors universitet. Mina två döttrar representerar den fjärde generationen.

Läs mer