Axel Lille
Dagens humanist

Axel Lille

Axel Lille, i samtiden kallad Finlands mest framstående tidningsman, var under flera årtionden en av de starkaste förespråkarna för svenskhetsrörelsen i Finland. Han var chefredaktör för landets ledande svenskspråkiga tidning, grundade Svenska folkpartiet och fungerade som dess ordförande samt talade för Finlands självständighet. Svenska dagen, som firas den 6 november, grundades på Lilles initiativ år 1908.

Axel Lille

Axel Johan Lille
28.3.1848, Helsingfors – 28.6.1921, Helsingfors

Filosofie kandidat 1872 och magister 1873, juris utriusque kandidat 1879, licentiat och doktor 1882, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i Strasbourg och Leipzig 1879–1880

Assistent 1919–1921, Åbo Underrättelser
Pressrepresentant i Stockholm 1918–1919
Verkställande direktör 1917–1918, Städernas allmänna brandstodsbolag
Chefredaktör 1914–1917, assistent 1917–1921, Dagens Press
Redaktör 1902–1905, Stockholms-Tidningen
Chefredaktör 1900–1901, Dagligt Allehanda
Chefredaktör 1882–1900 och 1906–1914, Nya Pressen
Redaktör 1873, Wiborgs Tidning
Redaktör 1870–1874, Vikingen

Grundare och ordförande 1906–1917, Svenska Folkpartiet
Riksdagsledamot 1917, Svenska Folkpartiet
Representant för borgarståndet på lantdagarna 1885–1900

Kurator 1879–1888, Nyländska afdelningen

Hedersbetygelser och efter honom benämnt
Axel Lille-medaljen 1956-, Svenska folkpartiets högsta förtjänsttecken
Hedersledamot 1888, Nyländska afdelningen

Bild: K. E. Ståhlberg / Helsingfors stadsmuseum
Text: Tomas Sjöblom

Då Axel Lille skrev in sig vid Kejserliga Alexanders-universitetet år 1866, gick han också med i den då olagliga nyländska studentnationen. Två år senare, då nationerna (eller avdelningarna, som de då kallades) återigen blev lagliga, fortsatte den officiellt sin verksamhet under namnet Nyländska afdelningen. Det var i nationen som Lille fick sina första erfarenheter som tidningsman och politisk agitator.

Läs mer

Axel Lille hade arbetat som tidningsman redan under sin tid i studentnationen och på den första svekomanska tidningen Vikingen i början av 1870-talet. Tidningen måste läggas ned på grund av ekonomiska svårigheter, men på hösten 1882 var Lille med om att grunda en ny tidning vid namn Nya Pressen. Med den arbetade han i över trettio år.

Läs mer

Axel Lille, då redan väl känd som agitator i den svenska pressen, återvände till Finland från sin politiska landsflykt i årsskiftet 1905–1906. Han grundade åter den under censuren nedlagda Nya Pressen och skapade ett program för tidningen, som samtidigt var ett program menat att konsolidera den svensksinnade rörelsen.

Läs mer

I Finlands svenskspråkiga kretsar var man under 1900-talets första år bekymrade över det svenska språkets och det svenska kulturarvets fortbestånd i Finland. Det förnyade Svenska Folkpartiet bestämde på sin ordförande Axel Lilles initiativ att instifta en högtidsdag för att ihågkomma svenskheten och det svenska kulturarvet i Finland.

Läs mer