Andrew Chesterman
Dagens humanist

Andrew Chesterman

Andrew Chesterman flyttade från London till Finland 1968. Han blev en ”finländsk britt”, eller som en deltagare på ett forskarseminarium uttryckte det, ”vår hovimmigrant”. Sin yrkesbana inledde han som lärare i engelska i Nyslott. Sedan 2010 är han professor emeritus i flerspråkig kommunikation vid Helsingfors universitet.

Andrew Chesterman

Andrew Peter Clement Chesterman
London, 6.10.1946

Doctor of Philosophy 1988 (Linguistics), University of Reading
Master of Letters 1973 (Applied Linguistics), University of Edinburgh
Bachelor of Arts 1968 (Modern Languages), University of Cambridge

Professor i flerspråkig kommunikation 2002-2010, Helsingfors universitet

Biträdande professor i översättningsteori 1996–2000, Helsingfors universitet
Lektor i engelska 1973–1996, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Tillämpad språkvetenskap, kontrastiv analys, översättningsteori, forskningsmetodologi, memer inom översättningsteori (eng. Memes in Translation Theory)

Nyaste publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

CETRA Professor 1999, Catholic University of Leuven (CETRA = Centre for Translation Studies)
Executive Board member, European Society for Translation Studies (EST) 1998–2004.
Scientific Advisory Board member, Center of Translation Studies, University of Vienna 2007–2010

Priser och hedersutmärkelser
Finlands Vita Ros' orden, Riddare av I klassen 2008
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 2005–
Bästa internationella lärare 2005, Studentkåren vid Helsingfors universitet
Honorary Doctorate 2001, Copenhagen Business School
Årets lärare 2000, enheten för fortbildning vid Helsingfors universitet i Vanda

Text: Andrew Chesterman (Tomas Sjöblom, red.)
Översättare: Nina Hänninen

Foto: Andrew Chesterman

Vetenskapsfilosofin har haft en stor inverkan på mig, speciellt verk av Karl Popper. Hade jag bara känt till denna filosofiska riktning bättre redan i början av mina egna studier! Jag är intresserad av sättet människor argumenterar, hurdana påståenden de framför och hur de motiverar sina påståenden.

Läs mer

Jag utnämndes till CETRA-professor vid Leuvens katolska universitet i Belgien 1999. CETRA är centret för översättningsvetenskap vid universitetet (Centre for Translation Studies). Titeln fungerar samtidigt som en inbjudan att föreläsa på CETRAs sommarseminarier inom doktorsprogrammet.

Läs mer

Under mina föreläsningar om översättningens teori insåg jag snabbt att studenterna antingen hade en mycket negativ uppfattning om vad teori är eller ingen uppfattning alls. Så jag inledde med diskussion om själva begreppet teori. Jag bad mina studenter föreställa sig att kursen handlade om ”stolens teori”.

Läs mer

På mitt drömuniversitet skulle förhållande mellan lärare och studenter vara mycket bättre, det skulle finnas flera lärare per student än vad Helsingfors universitet har nu.

Läs mer