Áile Aikio
Dagens humanist

Áile Aikio

Áile Aikio avlade magisterexamen vid Helsingfors universitet och återvände hem till Sápmi, Sameland, med nya kunskaper och färdigheter i bakfickan. Studierna vid universitet omfattade etnologi, arkeologi, folkloristik och antropologi. Aikio hann arbeta i flera år vid samemuseet Siida tills hon av en slump hamnade i redaktionen för Yle Sápmi. Arbetet som samisk journalist i den hektiska medievärlden skilde sig avsevärt från arbetet på museet, och samtidigt var det en lärdom i hur viktigt det är att utmana sig själv och sin utbildning. På ett museum är ens arbetsinsats bara indirekt synlig, medan en journalist på tv dagligen har allas ögon och öron på sig.

Áile Aikio

Áile Ingá Aikio
8.6.1979, Utsjoki

Filosofie magister (etnologi) 2012, Helsingfors universitet

Amanuens 2005– (tjänstledig sedan hösten 2013), Samemuseet Siida
Journalist 2013–2015, Yle Sápmi

Bild: A. Aikio
Text: Áile Aikio (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Jag inledde mina studier vid Helsingfors universitet år 1998 med arkeologi som huvudämne. I flera år studerade jag arkeologi, men strax innan jag slutförde examen bytte jag mitt huvudämne till etnologi. Som biämnen har jag studerat folkloristik, antropologi och klassisk arkeologi.

Läs mer

Hösten 2013 insåg jag att jag måste ta en paus från mitt arbete på samemuseet. Det var något av en slump att jag till följd av ett samtal utanför en butik blev erbjuden arbete som journalist på Yle Sápmi, Rundradions samiska redaktion.

Läs mer

Jag ville studera uttryckligen vid Helsingfors universitet. Det som tilltalade mig med Helsingfors universitet var dess mångsidiga utbud av såväl studier som av mycket annat. Ändå innebar mina studier i Helsingfors – eller i södern som vi samer säger – att jag endast tillfälligt var tvungen att lämna mitt eget…

Läs mer