Ville Laakso
Päivän humanisti

Ville Laakso

Paletti Oy:n toimitusjohtaja Ville Laakso on näkevinään loogisen jatkumon polussa 90-luvun kielitieteen opiskelijasta yrittäjäksi: ”Kielen oppimisen haaste pelkässä käsillä olevassa tilanteessa, ilman kielioppia, opettajia tai kirjallisia tekstejä, on riskinottoa ja epävarmuuden hallintaa. Yrittäjänä toimiminen on hyvin samankaltaista riskien ja epävarmuuden kanssa elämistä.” Laakso ihmetteleekin, ettei yliopisto enemmän hyödynnä humanistien piileviä valmiuksia yrittäjyyteen.

Ville Laakso

5.4.1972, Helsinki

Filosofian maisteri 1999 (yleinen kielitiede), Helsingin yliopisto

Yrittäjä, Paletti Oy, 2005–
Apurahatutkija, jatko-opiskelija, tuntiopettaja, 2000–2004, Helsingin yliopisto

Kuva: Ville Laakson kotiarkisto
Teksti: Ville Laakso (Kaija Hartikainen, toim.)

Otin ehkä pienen varaslähdön yliopisto-opintoihin, kun hyödynsin jokaisena lukiokesänä kesäyliopiston laajaa ja inspiroivaa tarjontaa. Olin siis valinnan hetkellä jo ehtinyt tutustumaan moniin oppiaineisiin, mutta se ei tehnyt valinnasta yksiselitteisempää. Niinpä ajauduin kokeilemaan, kuinka montaa eri vaihtoehtoani saattaisin yhtä aikaa pitää hengissä.

Lue lisää

Yleisen kielitieteen opiskelemisessa tärkeä kiinnekohta ja opettaja oli pienen aineen pieni kielitieteen opiskelijoiden piiri, ensin nimeltään Aspekti, myöhemmin Retrospekti, jonka puitteissa kaikelle lukemalleen saattoi hakea haastajaa ja vasta-argumentaatiota. Erityiseen hehkeyteen mielessäni tällainen viiteryhmä kohosi, kun pääsimme nauttimaan useamman vuoden ajan Jan-Ola Östmanin liberaalista ja innolla rönsyilevästä vierailusta laitoksellamme.

Lue lisää

Monen kaltaiseni – pitkään ominta alaansa etsineen opiskelijan – kokemus lienee, että ei ole helppoa nimetä yksittäisiä hetkiä tai muistoja, jotka erottuisivat muistin jo kauttaaltaan kultaamasta ajasta parhaimpana. Aikani opiskelijana Helsingin yliopistossa on pitkittynyt hieno muisto, josta ennen kaikkea ilahduttaneena ja inspiroivana piirteenä ovat mieleen jääneet lukuisat vaihtelevat keskustelut ja väittelyt kanssaopiskelijoideni kanssa. Hienointa ehkä onkin muistaa opiskeluaika monen pitkään jatkuneen, päällekkäisen keskustelun kudoksena, joka vielä kaiken lisäksi on tuntunut koko ajan kehittyvältä ja eteenpäin kulkevalta.

Lue lisää

Olen päätynyt ajattelemaan, pengottuani oman tieteenalani ja muutamien muidenkin historiaa, että humanistille professionalismin, ammattilaisuuden, kehys ei tutkijana aina ole kaikkein pukevin tai hedelmällisin. Humanistisen tieteen historiassa on myös hieno ja tuottelias amatööriyden – tiedon harrastuneisuuden ja pyyteettömän rakkauden – perinne, jossa parhaimmillaan kyetään ylittämään tieteen rahoitukseen ja valtapolitikointiin liittyvät ongelmat tutkimalla ja kirjoittamalla ihan yksityisesti ja omalla rahalla.

Lue lisää

V. Laakso & J.-O. Östman: Minority, but non-confrontational : balancing on the double-edged sword of hegemony and ambivalance. Teoksessa Language rights and language survival. - Manchester : St. Jerome Pub 2004.

Lue lisää