Timo Honkela
Päivän humanisti

Timo Honkela

Professori Timo Honkelaa on luonnehdittu renessanssi-ihmiseksi. Hän on ihmisläheisen tietojenkäsittelyn osaaja, joka haluaa selvittää kielen, mielen ja yhteiskunnan peruskysymyksiä. Filosofinen pohdiskelija, joka haluaa tekoälyn humanismin palvelukseen. Reflektoiva tutkija, jonka sydän sykkii taiteelle.

Timo Honkela

4.8.1962 Kalajoki – 9.5.2020

Filosofian maisteri 1989 (tietojenkäsittelyoppi), Oulun yliopisto
Filosofian tohtori 1998 (informaatiotekniikka), Teknillinen korkeakoulu

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto ja Kansalliskirjasto, 2014-2018

Johtava tutkija 2006–2013, Teknillinen korkeakoulu/Aalto-yliopisto
Vt. professori 2003–2005, Teknillinen korkeakoulu
Toimitusjohtaja ja tutkimusjohtaja 2000–2002, Gurusoft Oy
Professori 1998–2000, Taideteollinen korkeakoulu
Tutkija 1994–1999, Teknillinen korkeakoulu
Tutkija 1990–1994, VTT
Tutkija 1987–1989, Sitra
Assistentti ja luennoitsija 1985­–1987, Oulun yliopisto

Tutkimusteemat
Laskennallinen semantiikka ja pragmatiikka, sosio-kognitiivisten järjestelmien mallit, tekoälytutkimuksen filosofia ja sovellukset humanistisissa ja ihmistieteissä

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Teksti: Timo Honkela (Kaija Hartikainen, toim.)

Tiedosta, tietämisestä ja ymmärtämisestä on kirjoitettu valtava määrä tieteellisiä artikkeleita monilla eri aloilla kielitieteestä psykologiaan. Filosofit ovat vuosisatojen ajan tarkastelleen maailmaa koskevan tiedon luonnetta. Voiko kaiken sanotun lisäksi enää tuoda esille mitään olennaisesti uutta? Timo Honkelan mukaan voi.

Lue lisää

Hyvin tärkeää on ollut mahdollisuus kohdata syvällisiä, sivistyneitä ja empaattisia ihmisiä. Tällaisia kokemuksia ovat olleet esimerkiksi Jaakko Hintikan analyyttisen tarkat esitelmät, Esa Saarisen kohottava vaikutus sekä monet keskustelut Andrew Chestermanin ja Kirsti Longan perustamassa ihmettelijöiden klubissa. Yhteistyö Mika Pantzarin kanssa on suuresti lisännyt ymmärrystäni yhteiskunnasta, taloudesta ja ihmisyhteisöistä. Krista Laguksen kanssa olen saanut viedä monia sosiokognitiivisia teemoja eteenpäin.

Lue lisää

Vuodet 2014 ja 2015 ovat olleet myrskyisiä sekä professori Honkelan elämässä että yhteiskunnallisesti. Yksi maailman kokeneimmista neurokirurgeista, Helsingin yliopiston professori Juha Hernesniemi leikkasi Timo Honkelan aivojen näköaivokuorelta löydetyn kasvaimen joulukuussa 2014. Leikkaus onnistui hyvin ja niinpä Honkela pystyi palaamaan työhönsä syksyllä 2015.

Lue lisää

Sairauden aiheuttama korostunut tietoisuus yksittäisen ihmisen elämän äärellisyydestä on tuonut monenlaisia uusia teemoja ja kehityspolkuja ajatteluun koskien akateemista tutkimusta ja opetusta. Timo Honkela ei ole koskaan ollut mittareiden puolestapuhuja, koska mittarit eivät voi tavoittaa todellisuuden valtavaa moninaisuutta sitä ja ihmisten tekemisiä kunnioittavalla tavalla.

Lue lisää

Olen toiveikas sen suhteen, että maailmasta kehittyy askel askeleelta entistä parempi paikka, oli sitten kyse fyysisestä ja henkisestä terveydestä ja hyvinvoinnista, ympäristöstä, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta kahdenkeskisellä tai yhteiskunnallisella tasolla, tai vaikkapa talouden järjestämisestä.

Lue lisää