Päiviö Tommila
Päivän humanisti

Päiviö Tommila

Suomalaisen historiantutkimuksen keskeisimpiin nimiin kuuluva Päiviö Tommila aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa 1950-luvun alussa. Tuottelias historiantutkija toimi uransa aikana laajojen historiahankkeiden vetäjänä. Helsingin ja Turun yliopistoissa tehtyjen professuurien lisäksi hänet tunnetaan myös kaudestaan Helsingin yliopiston rehtorina. Alumnitoiminnan alkusysäykseen osallistunut Tommila isännöi rehtorin ominaisuudessa yliopiston 350-vuotisjuhlia.

Päiviö Tommila

Juhani Päiviö Tommila
4.8.1931, Jyväskylä

Filosofian kandidaatti (Suomen historia) 1954, maisteri (priimus) 1957, lisensiaatti 1960, tohtori (priimus) 1964, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston rehtori 1988–1992
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1987–1988
Helsingin yliopiston Suomen historian professori 1976–1994
Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani 1967–1971, 1973–1975
Turun yliopiston Suomen historian professori 1965–1976
Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti 1962–1967
Helsingin yliopiston historian assistentti 1959–1965
Nurmijärven historiatoimikunnan palveluksessa 1955–1957

Tieteellisten seurain valtuuskunta 1989–2000
Suomen Viron-instituutin valtuuskunta 1993–2002
Suomen lehdistön historia -projektin johtaja 1975–1992
Suomen kulttuurirahaston hallitus 1978–1985, puheenjohtaja 1985–1987, hallintoneuvosto 1987–1996, esimies 1994–1996
Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja 1983–1990

Kunnianosoitukset:
Akateemikon arvonimi 2004
Suomen Valkoisen Ruusun K I
Suomen Leijonan K.
Jyväskylän yliopiston kunniatohtori 1998
Viron tiedeakatemian akateemikko 1991

Kuva: Humanistinen tiedekunta
Teksti: Olli Siitonen

Suoraan armeijan harmaista Helsingin yliopistoon historian opintoihin 1950-luvun alussa siirtynyt Päiviö Tommila tutustui opintojensa ohessa historian opiskelijoiden ainejärjestö Kronos ry:n toimintaan. Nuori Tommila kunnostautui vuonna 1945 perustetun ainejärjestön isäntänä. Vastapainona ainejärjestölle hän liittyi isänsä sukujuurien pohjalta Satakuntalaiseen osakuntaan.

Lue lisää

Päiviö Tommila muistaa, miten yliopistolaitos laajentui ja levittäytyi 1960–70-lukujen vaihteessa; opiskelijamäärät kasvoivat, uusia yliopistoja avattiin ja virkoja perustettiin tiheään tahtiin. Ajat ovat nyt toiset, mutta emeritusprofessori uskoo yliopiston pysyvän pystyssä.

Lue lisää

Käsillä oleva 375 Humanistia -hanke linkittyy osaksi yliopiston juhlavuotta 375. Vuonna 1990 järjestetyt juhlallisuudet osuivat puolestaan Päiviö Tommilan rehtorikaudelle. 350-vuotiasta yliopistoa juhlittiin näyttävästi rehtorin eläessä luonnollisesti tiiviisti mukana juhlatunnelmissa. Tommila avasi 9.10. järjestetyn Kansallisen pääjuhlan puheella, jonka yliopisto-opetusta puolustavat sanat ovat ajankohtaisia niin ikään juhlavuonna 2015.

Lue lisää

Helsingin yliopistoon 1950-luvun alussa Suomen historian opiskelijaksi kirjautunut Päiviö Tommila ei ole katunut ainevalintojaan. Opinnot johtivat rehtorin pestiin kulminoituneeseen pitkään akateemiseen uraan professuureineen ja laajoine tutkimusprojekteineen. Emeritusprofessori avaa käsityksiään tutkimuskohteensa luonteesta.

Lue lisää