Minna Palander-Collin
Päivän humanisti

Minna Palander-Collin

Professori Minna Palander-Collin tutkii englannin kielen historiaa, kielen muutosta ja kieltä vuorovaikutuksen ja identiteettien rakentamisen välineenä. Hän toimii Helsingin yliopistossa englantilaisen filologian oppiaineen vastuuprofessorina ja nykykielten laitoksen tutkimuksesta vastaavana varajohtajana.

Minna Palander-Collin

Minna Johanna Palander-Collin
31.8.1967, Helsinki

Filosofian tohtori 1999, filosofian kandidaatti 1991 (englantilainen filologia), (sivuaine romaaninen filologia), Helsingin yliopisto
Aineenopettajan pätevyys ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 1998, Helsingin yliopisto

2009– englannin kielen professori, Helsingin yliopisto
2011–2015 englantilaisen filologian oppiainevastuuhenkilö
2014– nykykielten laitoksen varajohtaja
2007–2009 yliopistotutkija, tutkijakollegium
2006–2007 yliopistonlehtori, englannin kielen laitos
2002–2006 tohtoriassistentti, englannin kielen laitos
1989–2001 mm. tutkimusavustajana, assistenttina, lehtorina, tuntiopettajana Helsingin yliopistossa, englannin opettajana työväenopistossa, jatko-opintoja Osk. Huttusen säätiön apurahalla Oxfordin yliopistossa

Tutkimusteemat
englannin kielen historia, historiallinen sosiolingvistiikka, sosiopragmatiikka, korpuslingvistiikka, kieli ja identiteetti, kielen vaihtelu ja muutos

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Linda Tammisto
Tekstit: Minna Palander-Collin, Kaija Hartikainen (toim.)

On hassua ajatella, että olen ollut yliopistolainen jo yli puolet elämästäni. Kuilua fukseihin on lähes 30 vuotta. Silti keskeisimmät elämyksen hetket liittyvät omien opintojeni alkuun. Päärakennuksessa oli ihana historian ja sivistyksen henki, Georg Henrik von Wrightin Humanismi elämänasenteena kolahti, opintokirjan sain rehtori Olli Lehdolta, ja jo pääsykoekirja Language Change –

Lue lisää

Minä-ilmaukset tarjoavat ikkunan sosiaalisten suhteiden ja roolien kielelliseen rakentumiseen. Pronominit I, my, me, mine ja myself ovat rajallinen sanajoukko, jota voidaan hakea laajoista tekstiaineistoista korpusohjelmin. Kuva kertoo, että pronominit ovat kirjeiden avainsanoja.

Lue lisää

Englantilainen filologia on tuottelias gradutehdas. Kaikkia graduja en tietenkään minä ohjaa, mutta kumminkin noin 10-12 gradua vuodessa. Graduntekijät tulevat yleensä seminaariin oman aiheensa kanssa. Ihan valmista sapluunaa ei siis ole ja ohjaaja pääsee oppimaan uutta.

Lue lisää