Mikael Reuter
Päivän humanisti

Mikael Reuter

Mikael Reuter on kielitieteilijä, kielenhuoltaja, kääntäjä, nordisti ja järjestöaktiivi. Hän on työskennellyt erityisesti sen puolesta, että ruotsin kieli Suomessa säilyisi täysikelpoisena ruotsin kielen varianttina, jota voi käyttää kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa. Reuter näkee ruotsin kielen tärkeänä linkkinä Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin.

Mikael Reuter

Mikael Reuter
17.5.1943, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1969 (pohjoismaiset kielet), lisensiaatti 1982, Helsingin yliopisto

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkija (ruotsin kielen osasto) 1976–1987, erikoistutkija (viranomaisten ruotsin kieleen erikoistunut) 1987–1992, toimistopäällikkö/ruotsin kielen osaston johtaja 1992–2008
Pohjoismaisen filologian assistentti Helsingin yliopistossa 1970–1976
Finlands svenska skolungdomsförbundin pääsihteeri 1963–1964

Tutkimusteemat
Yliopistoaikoina ensisijaisesti suomenruotsin fonetiikka, erityisesti Helsingin ruotsin kielessä. Myöhemmin yleisemmin suomenruotsin suhteesta ruotsinruotsiin.

Julkaisut, palkinnot ja kunnianosoitukset

Kuva: Peter Slotte
Tekstit: Mikael Reuter (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Kun Mikael Reuter työskenteli Helsingin yliopistossa (ja vähän sen jälkeenkin) hänen pääasiallinen tutkimusalueensa oli ruotsin kielen fonetiikka, erityisesti Helsingin ruotsin kielen ääntämistapa. Hän tutki ennen kaikkea vokaalilaatua sekä äänteiden ja tavujen kestosuhteita. Tutkimuksesta syntyi muun muassa julkaisematon lisensiaatintutkielma Kvantitet i Helsingforssvenskan (1982). Yliopiston assistenttina ja vierailevana luennoitsijana muissa yhteyksissä hän opetti ensisijaisesti ruotsin kielen äänneoppia.

Lue lisää

Minulla on yllättävän vähän konkreettisia muistoja opiskeluajalta. Muistan toki monia sympaattisia opettajia ja heidän luentojaan. Haasteellisuus kuunnella tiistain osakuntaillan jälkeen, keskiviikkoaamuna kello kahdeksan, latinalaisen syntaksin luentoja muistuu myös mieleen. Parhaat muistoni ovat ajalta, jolloin olin vasta tullut assistentiksi ja ne liittyvät tutkimusmatkaan, joka vei kauas yliopistolta.

Lue lisää

Mikael Reuter on julkaissut sanakirjoja sekä useita kirjoja ja satoja kielipalstoja. Mittavasta työstään Suomen ruotsin kielen ja pohjoismaisen kieliyhteistyön puolesta hänelle on myönnetty useita palkintoja ja kunnia-arvoja. Olemme koonneet tähän artikkeliin listan hänen julkaisuistaan sekä hänelle myönnetyistä palkinnoista ja kunnianosoituksista.

Lue lisää