Marja-Leena Sorjonen
Päivän humanisti

Marja-Leena Sorjonen

Suomen kielen professori Marja-Leena Sorjonen tarkastelee kieltä vuorovaikutuksen välineenä: keinona hoitaa asioita ja jakaa ajatuksia toisten kanssa – ilmaista, ketä kulloinkin toisillemme olemme. Kieli on siellä missä ihminen, ja kenen tahansa kieli on kielentutkijalle kiinnostavaa. Sorjosta kiinnostaa vuorovaikutuksen rakentaminen niin arjen tilanteissa kuin erilaisissa yhteiskunnan instituutioissa.

Marja-Leena Sorjonen

Marja-Leena Sorjonen
8.8.1956, Valtimo

Filosofian kandidaatti 1985 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1997 (Applied Linguistics), University of California at Los Angeles (UCLA)

Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa tutkimuksen huippuyksikön johtaja 2012–, Helsingin yliopisto ja Suomen Akatemia
Suomen kielen professori 2010–, Helsingin yliopisto
Puhutun suomen kielen professori 2007–2009, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Erikoistutkija 1999–2006, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Yliassistentti 1997–1998, Helsingin yliopisto
Assistentti 1995–1997, Helsingin yliopisto
Vastuullinen tutkija 1993–1996, Alkoholitutkimussäätiö
Suomen kielen dosentti 1998, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Kielellinen vuorovaikutus; vuorovaikutus ja kielioppi; kielellinen vaihtelu; vuorovaikutus institutionaalisissa tilanteissa; multimodaalinen vuorovaikutus

Palkinnot ja erityissaavutukset
2015 Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
1997 August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen väitöskirjapalkinto

Kuva: Sasa Tkalcan
Teksti: Marja-Leena Sorjonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Kiinnostus johonkin tutkimusaiheeseen saa usein alkunsa vaivihkaa. 1980-luvun puolivälissä litteroin eli siirsin kirjoitusasuun miesryhmien keskusteluja professori Auli Hakulisen tutkimusavustajana. Jossakin vaiheessa havahduin kuulemaan ääninauhoitteilta lyhyitä äännähdyksiä: milloin kuului ”mm”, milloin ”joo”, milloin ”niin”. Nämä havainnot johtivat tutkimaan vastaussanojen (dialogipartikkelien) ”joo” ja ”niin” samankaltaisuutta ja eroja väitöskirjaksi asti. Samalla niiden tutkiminen johtikin myös selvittämään monenlaisia keskustelutoimintoja ja keskustelun jäsentymistapoja, sillä ”joo” ja ”niin” ovat keinoja vastata moniin erilaisiin puheenvuoroihin.

Lue lisää

Kaksi ehkä kaikkein kiinnostavinta kurssia aivan opintojeni alussa Joensuussa olivat murteet ja sosiolingvistiikka – kielen alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu. Vuorovaikutustutkimus kuitenkin vei mukanaan. Vielä 1980-luvulla sosiolingvistisen ja keskustelunanalyyttisen tutkimuksen perusoletusten välillä vallitsi syvä juopa. Sosiolingvistisen tutkimuksen käsitys kielenkäytöstä ja ihmisten sosiaalisista identiteeteistä vaikutti staattiselta, kun taas keskustelunanalyyttinen tutkimus ei tuntunut tavoittavan laajempaa yhteiskuntaa; sosiolingvistit laskivat suuresta aineistosta äänne- ja muotopiirteitä, keskustelunanalyytikot analysoivat pienehköjä keskustelukatkelmia hyvin tarkasti.

Lue lisää

Aloitin opintoni Helsingin yliopistossa 1970-luvun lopulla siirtyessäni silloisesta Joensuun korkeakoulusta Helsinkiin, suureen maailmaan. Helsingissä saattoi mennä filosofian luennoille, syventyä Suomen historian arkistoihin, tutustua lehtivalokuvaukseen. Pääaineen suomen kielen opinnoissa sai tietää paikannimien historiasta, kun Senaatintorille leijui hiljakseen lumihiutaleita.

Lue lisää

Hallintoa ja jäsenyyksiä

  • Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen 2015–
  • Helsingin yliopisto, kielentutkimuksen tohtoriohjelman johtoryhmän jäsen 2013–
  • International Society for Conversation Analysis, sihteeri 2014–
  • Tutkimuksen huippuyksikön Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa johtaja 2012–
  • Helsingin yliopisto, humanistisen tiedekunnan tutkimustoimikunnan jäsen 2012–
  • Tutkimusosaston johtaja, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008
  • Kotikielen Seuran puheenjohtaja ja sen aikakauskirjan Virittäjän toimitusneuvoston puheenjohtaja 2006–2011
Lue lisää