Juha Janhunen
Päivän humanisti

Juha Janhunen

Juha Janhunen opiskeli alun perin uralilaisia ja altailaisia kieliä sekä mm. japania, myöhemmin myös mm. geologiaa ja geofysiikkaa. Hän aloitti yliopistouransa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen assistenttina Helsingin yliopistossa vuonna 1973 ja väitteli samojedikielistä vuonna 1986. Vuodesta 1994 hän on toiminut Itä-Aasian kielten ja kulttuurien professorina ja vastaa tällä hetkellä Aasian-tutkimuksen oppiainekokonaisuudesta Maailman kulttuurien laitoksessa. Jo opiskeluaikanaan hän oleskeli pitempään Unkarissa ja Japanissa, ja myöhemmin hän on toiminut vierailevana professorina useissa japanilaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Juha Janhunen

Juha Antero Janhunen
12.2.1952, Pori

Filosofian maisteri 1976, tohtori 1986 (suomalais-ugrilainen kielentutkimus), Helsingin yliopisto
Pohjois-Aasian tutkimuksen dosentti 1986–1994, Helsingin yliopisto

Itä-Aasian kielten ja kulttuurien professori 1994–, Helsingin yliopisto
Sisä-Mongolian yliopiston kunniaprofessori 1998–
Docent i etnohistoria 2011–, Åbo Akademi

Julkaisut, tutkimusprojekit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Vertaileva kielitiede, etnohistoria, kenttälingvistiikka, kielten uhanalaisuus ja elvytys

Tutkimushankkeita ja työryhmiä:
HALS (Helsinki Area and Language Studies)
Manuscripta Castreaniana (M. A. Castrénin käsikirjoitusaineisto)
Corpus Scriptorum Chitanorum (kitaanin kieli ja kirjoitus)
UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger
ElCat (Endangered Languages Catalogue)
Nivhin kielen revitalisaatio Amurilla ja Sahalinilla

Palkintoja:
Nyströmin palkinto (Suomen Tiedeseura) 2014
TUHAT-palkinto korkeatasoisista julkaisuista ja esimerkillisestä järjestelmän käytöstä (Helsingin yliopisto) 2015

Tieteellisten yhteisöjen jäsenyyksiä:
Royal Asiatic Society 1986
Suomen Tiedeseura (Finska Vetenskaps-Societeten) 2003
Euroopan tiedeakatemia (Academia Europaea) 2008
Unkarin tiedeakatemia (Magyar Tudományos Akadémia) 2013
Euraasian tiedeakatemia (International Eurasian Academy of Sciences) 2015

Kuva: Unkarin Tiedeakatemia
Teksti: Juha Janhunen (Kaija Hartikainen, toim.)

Keskeisellä sijalla tutkimustyössäni on etnolingvistiikka eli kielten tutkimus suhteessa niiden etniseen, alueelliseen ja historialliseen kontekstiin. Etnolingvistiikka keskittyy varsinkin vähän tunnettujen kielimuotojen tutkimukseen kentällä niiden puhujien parissa.

Lue lisää

Julkaisukielen valinta on aina oma haasteensa. Vaikka olen olosuhteiden pakosta joutunut julkaisemaan varsin paljon englanniksi, katson, että englannin käyttöön tieteen kielenä liittyy monia poliittisia ja kulttuurisia ongelmia, ja se kasvattaa epätasa-arvoa kansainvälisen tiedeyhteisön sisällä. Tämä näkyy myös siitä, että kaikki maailman ns. huippuyliopistot toimivat anglosaksisissa maissa – ikään kuin tiede olisi niissä korkeammalla tasolla. Myös kansainvälisten kustantajien ylläpitämät julkaisusarjat ovat nykyään lähes yksinomaan englanninkielisiä, mikä pahasti kaventaa tieteen näkökulmaa.

Lue lisää

Ehkä haasteellisin tehtävä, jonka olen Helsingin yliopistossa toteuttanut, oli 14. Dalai Laman Suomen-vierailun yhteydessä isännöimäni seminaari elokuussa 2011. Olin tuolloin Suomalais-Tiibetiläisen kulttuuriseura ry:n puheenjohtaja ja siinä ominaisuudessa osavastuullisena vierailun järjestämisestä. Vierailuun liittyi monia yleisötilaisuuksia, mutta halusin, että Dalai Lama esiintyisi myös akateemisessa ympäristössä, kuten hän usein muissakin maissa tekee. Seminaarin aiheeksi sovittiin konfliktinratkaisu, ja siihen kutsuttiin Dalai Laman lisäksi joukko kansainvälisiä konfliktinratkaisun ammattilaisia. Tilaisuus oli avoin vain valikoidulle noin 100 hengen akateemiselle kutsuvierasjoukolle.

Lue lisää

Uhanalaisten kielten tutkija on vaikean kysymyksen edessä: tulisiko kielten elämää ja kuolemaa tyytyä vain objektiivisesti havainnoimaan, vai pitäisikö asiaan subjektiivisesti puuttua? Biologit ovat jo pitkään puhuneet luonnon moninaisuuden puolesta, ja olisi outoa, elleivät kielitieteilijätkin ottaisi kielten tulevaisuuden asiaa omakseen. Perustelut ovat samat kuin biologiassa: moninaisuus on hyödyllistä, ja se on hyvä säilyttää silloinkin, kun emme vielä tiedä, mitä hyötyä siitä voi olla.

Lue lisää