Gabriel Sandu
Päivän humanisti

Gabriel Sandu

Gabriel Sandu on teoreettisen filosofian professori. Opiskeltuaan taloustiedettä Romaniassa hän tuli Suomeen vuonna 1978 ja aloitti teoreettisen filosofian opinnot Helsingin yliopistossa. Sandu innostui filosofisen logiikan opinnoista sekä rationaalisesta ajattelusta ja toiminnasta, joita hän yrittää ymmärtää logiikan ja peliteorian avulla.

Gabriel Sandu

Gabriel Sandu
6.11.1954, Bukarest (Romania)

Filosofian maisteri 1984, tohtori 1991, teoreettisen filosofian dosentti 1992 Helsingin yliopisto
Master of Economics 1978, Academy of Economic Sciences (Bukarest)

Teoreettisen filosofian professori 1998- ja oppiainevastaava 2010-, Helsingin yliopisto
Vt. filosofian professori 2007–2008, professori 2008–2009, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Tutkimusprofessori 2004–2007, International History, Philosophy and Science Teaching Group, Centre national de la recherche scientifique
Filosofian laitoksen johtaja 2001–2003, Helsingin yliopisto

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen laitosneuvoston jäsen 2010-, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat
Kielifilosofia, logiikka, formaali semantiikka, anafora, totuusteoria

Palkinnot ja erityissaavutukset
Romanian presidentin myöntämä komentajan ansiomerkki kulttuurin alalta 2015
Academia Europaean jäsen
Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen
Institut International de Philosophien varapuheenjohtaja

Kuva: Gabriel Sandun kotiarkisto
Tekstit: Gabriel Sandu (Tomas Sjöblom, toim.)

Jaakko Hintikan tapa erottaa askel askeleelta tapahtuva sääntöihin nojaava päättely strategisesta päättelystä vaikutti minuun suuresti. Näiden kahden järkeilytavan suhdetta voidaan hahmottaa osuvasti pelien avulla: joku voi esimerkiksi hallita täydellisesti shakin säännöt mutta olla silti surkea pelaaja.

Lue lisää

Opiskeluaikani mieleenpainuvimpia hetkiä olivat filosofiset väittelyt oppiaineen tutkijaseminaarissa Georg Henrik von Wrightin, Jaakko Hintikan, Erik Steniuksen ja monen muun lahjakkaan henkilön kanssa. Huomasin, että filosofiseen tapaan ymmärtää asioita voidaan päätyä tarkastellen askarruttavaa ongelmaa tai kyseenalaistaen sovinnaisia ajatuksia peruskäsitteistä. On vaikea kuvata, mitä kaikkea tähän ajattelutapaan kuuluu, mutta ajattelun…

Lue lisää

Toimin Helsingin yliopiston filosofian laitoksen johtajana vuosina 2001–2003, jolloin laitos muutti Metsätalolta Siltavuorenpenkereelle. Muuton takia jouduin avartamaan filosofista ammattitaitoani, kun suunnittelin arkkitehtien ja teknisen osaston kanssa työhuoneiden sijainteja ja sisustusta. Logistinen saavutus loogikolta oli saada 55 filosofipersoonallisuutta kaikille sopivaan järjestykseen.

Lue lisää

Työskentely Pariisin sydämessä huippututkimuslaitoksessa (IHPST) oli mahtava kokemus, jota ei laimentanut edes se, että meitä oli kolme tutkijaa kuuden neliön tutkijankopissa. Yhteishenki oli nimittäin loistava!

Tutkimuslaitos oli perinteikäs: aiemmin se oli toiminut Ranskan epistemologian keskuksena, ja nyt se oli Ranskan huippu logiikan ja tieteenfilosofian alalla. Laitoksella kokoontui useita…

Lue lisää