Fred Karlsson
Päivän humanisti

Fred Karlsson

Emeritusprofessori Fred Karlsson on mieleltään kielitieteen sekatyömies. Opinalana yleinen kielitiede on universaalisen laaja. Eri kielten professuureja Helsingin yliopistossa on muutamia kymmeniä. Yleinen kielitiede on näiden lisäksi olemassa kaikkia muita 6 900 kieltä sekä kielitieteen teoriaa ja metodologiaa varten.

Fred Karlsson

Fred Göran Karlsson
17.2.1946, Turku

Filosofian maisteri, Åbo Akademi 1969 (suomen kieli) ja Turun yliopisto (fonetiikka)
Master of Arts 1972 (linguistics), University of Chicago
Filosofian tohtori 1974 (fonetiikka), Turun yliopisto
Suomen kielen dosentti 2012–, Helsingin yliopisto

Yleisen kielitieteen emeritusprofessori 2012–, Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen professori 1980–2012, Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen apulaisprofessori 1979–1980, Turun yliopisto
Nuorempi tutkija 1976–1978, Suomen Akatemia
Suomen kielen vt. apulaisprofessori 1975, Åbo Akademi
Fonetiikan lehtori 1973–74, Göteborgin yliopisto
Fonetiikan vt. professori 1973, Turun yliopisto
Fonetiikan assistentti 1969, Jyväskylän yliopisto

Julkaisut
Tutkimusalat: fonologia, morfologia, syntaksi, automaattinen lauseenjäsennys, kielten kompleksisuus, korpuslingvistiikka, kielitieteen historia ja suomen kielioppi

Jäsenyydet
Suomen Tiedeseura 1984
Academia Europaea 1988 (
Kungl. Vetenskaps- Societeten i Uppsala 2005
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2008

Huomionosoitukset
Suomen Tietotekniikkaliiton ”Vuoden 1988 tietotekniikkatuote” (yhdessä Kimmo Koskenniemen kanssa)
Oskar Öflundin säätiön kunniapalkinto 1988
Suomen Tiedeseuran E. J. Nyströmin palkinto 1996
Professoriliiton ”Vuoden professori” 1998
Suomen Leijonan ritarikunnan komentajanmerkki 2003
Suomen kulttuurirahaston kunniapalkinto 2013
Juhlakirja A Man of Measure. Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Volume 19, 2006. Toim. Urho Määttä ja Jussi Niemi. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys r.y.

Kuva: Sylvi Soramäki-Karlsson
Tekstit: Fred Karlsson (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Ahkeralla tutkijalla tuskin on urallaan kovinkaan monta räjähtävää hetkeä, jolloin pitkään työstetty ongelma yhtäkkisesti ratkeaa. Itselleni sellainen hetki koitti 6. maaliskuuta 1989. Mutta ensin taustat.

Lue lisää

Olen johtanut lähes 40 tutkimus- ja kehitysprojektia, usein yhdessä Kimmo Koskenniemen kanssa. Suurimmat olivat tietokonelingvistiset huippuyksiköt. Suomalaisen viittomakielen projekti 1982–1984 sai Terhi Rissasen ansiosta aikaiseksi suomalaisen viittomakielen perusrakenteen kuvauksen.

Lue lisää

Olen ollut mukana ohjaamassa yli 25 väitöskirjaa. Moni väittelijä on (tai on ollut) professorina tai yliopistonlehtorina koti- tai ulkomailla, esimerkiksi Marja Leinonen slaavilaisessa filologiassa, Martti Nyman klassillisessa filologiassa, Kimmo Koskenniemi tietokonelingvistiikassa, Anneli Pajunen ja Tapani Kelomäki suomen kielessä, Kari Pitkänen englannin kielessä, Liisa Tiittula saksan kielessä, Matti Miestamo yleisessä kielitieteessä, Irmeli Helin käännöstieteessä, Lotta Aunimo bantukielissä ja Antti Arppe kvantitatiivisessa kielitieteessä.

Lue lisää

Työskentelin seitsemän vuotta humanistisen tiedekunnan dekaanina. Yhteistyö hallintopäällikkö Leena Barrroksen kanssa oli saumatonta. Dekaanius päättyi vuonna 2003. Ne seitsemän vuotta olivat 19 laitoksen kanssa käytävien tulosneuvottelujen aikaa. Nämä tilaisuudet olivat värikkäitäkin. Kerran pettynyt laitosedustaja tuli kansliaani ilmoittamaan: ”Dekaani käyttäytyy kuin mafioso.”

Lue lisää

Vuosina 1991–1992 johdin Suomen humanistisen alan tutkintojärjestelmän arviointihanketta. Tehtäviin kuului muun muassa tarvittavien muutosten ja uuden tutkintoasetuksen valmistelu. Vuoden 1994 muutokset tutkintojärjestelmään olivat mittavia: luovuttiin vuonna 1980 tulleista koulutusohjelmista, palautettiin arvosanat nimillä perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot (kaikki noin 20 op), palautettiin hum. kand. -tutkinto ja luovuttiin muun muassa pakollisista yleisopinnoista. Monet näistä muutoksista ennakoivat pari vuotta myöhemmin rantautunutta Bolognan tutkintojärjestelmää.

Lue lisää

Emeritoitumisestani on nyt runsaat kolme vuotta. Vuodesta 2013 olen ollut Svenska Litteratursällskapet i Finlandin puheenjohtaja. Olen myös Suomen Tiedeseuran varapuheenjohtaja ja vuodesta 2016 alkaen sen puheenjohtaja. Nykykielten laitoksen kanssa professorisopimuksen tehneinä Kimmo Koskenniemi ja minä jaamme työhuoneen Metsätalon neljännessä kerroksessa.

Lue lisää

Kuka kaipaa kääntäjää?

Kannattaako tekstitykseen panostaa, jos ohjelmat ovat roskaa? Mikä kielialan yrittäjän mielestä kääntäjien koulutuksessa mättää? Vuodelta 2013 olevassa videotaltioinnissa keskustelijoina yleisen kielitieteen emeritusprofessori Fred Karlsson, MTV3:lta irtisanoutunut ja alan vaihtoa tuolloin suunnitellut kääntäjä Hertta Oksanen, Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman sekä saksan kielen professori Liisa Tiittula.

Kuka kaipaa kääntäjää?