Asko Parpola
Päivän humanisti

Asko Parpola

Indologian emeritusprofessori Asko Parpola kuuluu maailman johtaviin Indus-kulttuurin ja Sāmavedan tutkijoihin. Kymmenillä Intiaan suuntautuneilla matkoilla ovat tulleet tutuiksi niin tuhansia vuosia vanhat Veda-rituaalit kuin sanskritinkieliset käsikirjoitukset. Opiskeluaikoinaan myös klassisiin kieliin perehtynyt Parpola muistaa elävästi vuonna 1963 Villa Lantessa järjestetyn Rooman topografian kurssin.

Asko Parpola

Asko Heikki Siegfried Parpola
12.7.1941, Forssa

Filosofian kandidaatti 1963, lisensiaatti 1966, tohtori 1968, (Sanskrit ja vertaileva indoeuroopalainen kielentutkimus), Helsingin yliopisto

Indologian professori emeritus ja dosentti, Helsingin yliopisto 2005–

Tutkija, Pohjoismaiden Aasia-instituutti (Centralinstitut for Nordisk Asienforskning), Kööpenhamina 1968–1972
Vs. sanskritin ja vertailevan indoeurooppalaisen kielentutkimuksen professori, Göteborgin yliopisto 1972
Nuorempi tutkija, Suomen Akatemian Humanistinen toimikunta 1972–1974
Vanhempi tutkija, Suomen Akatemian Humanistinen toimikunta 1974–1981
Vs. uskontotieteen professori, Helsingin yliopisto 1977
Indologian henkilökohtainen professori, Helsingin yliopisto 1982–2004
Vieraileva tutkija, Churchill College, University of Cambridge 1987
Vieraileva tutkija, Institute for Research in Humanities, Kyoto University 1999
Vieraileva tutkija, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto 2006
Hermann Collitz -professori, Summer Institute of Linguistics, Linguistic Society of America/Stanford University 2007

Tutkimusteemat
Vedan (Intian vanhimman tunnetun kirjallisuuden ja uskonnon) tutkimus
Indus-kulttuurin arvoitukset: kirjoitus, kieli ja uskonto
Arjalaisten (indoiranilaisten) kielten esihistoria arkeologian ja kielihistorian valossa

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Helsingin yliopiston pro gradu -palkinto 1963
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari 1990
Alfred Kordelinin säätiön elämäntyöpalkinto 2003
Suomen Leijonan komentaja
M. Karunanidhi Classical Tamil Award 2009
American Oriental Societyn kunniajäsen 2012
Intian presidentin Citation of Honour in Sanskrit Studies 2015

Kuva: Juri Ahlfors
Teksti: Asko Parpola ja Olli Siitonen (toim.)

Intian rikkaassa kulttuurissa tutkittavaa riittää. Voi löytää vaikka 2500–3000 vuotta vanhoja Veda-tekstejä, jotka ovat pysyneet tieteelle tuntemattomina! Opettajani Pentti Aalto ehdotti väitöskirjani aiheeksi Drāhyāyaṇa-Śrautasūtraa, jota suomalainen J. N. Reuter alkoi julkaista vuonna 1904. Se kuuluu Sāmavedaan (SV), Veda-rituaaleja osaltaan kuvaavaan "uhrilaulujen tietoon" ja on nuorempi versio 500 eKr syntyneestä Lāṭyāyana- Śrautasūtrasta. Tutkin teosten suhdetta toisiinsa ja kaikkiin muihin SV-teksteihin.

Lue lisää

Intian eteläkärjen metsäinen osavaltio Kerala on vuorten eristämänä säilyttänyt kulttuuriperintönsä vanhakantaisena ja valtavan rikkaana. Tunnetun kathakali-tanssidraaman ohella Keralan Folk arts directory luettelee satakunta performanssilajia, joista erityisen vaikuttava on pohjois-Keralan teyyam-tanssi mahtavine pukuineen ja tulikokeineen.

Lue lisää

Ystäväni Seppo Koskenniemi kysyi 1964 haluaisinko kokeilla tietokonetta johonkin tutkimustehtävään. Lineaari-B-kirjoitus oli 1952 voitu tulkita ilman käännöksiä, tutkimalla merkkien sekvenssejä, esiintymätiheyttä ym. Tietokone helpotti tällaisen aineiston keruuta Indus-kulttuurin selvittämättömästä kirjoituksesta, josta nyt tuli harrastuksen kohde.

Lue lisää

Monista hienoista muistoistani Helsingin yliopistossa pitkäkestoisin on klassisen filologian opiskelu, johon innostuin jo lukion aikana. Kesällä 1958 luin antikvariaatista löytämäni Eutropiuksen lyhyen Rooman historian omin päin sanakirjan ja kieliopin avulla. Totesin nauttivani latinan ongelmien ratkomisesta vielä enemmän kuin ristisanatehtävistä.

Lue lisää

Toimin Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksen esimiehenä vuosina 1994–1998, Suomen Itämaisen Seuran varaesimiehenä 1981–1993 ja esimiehenä 1994–1996. Sain kutsun Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 1990 ja Academia Europaean jäseneksi 2000.

Lue lisää