Takaisin

Arvid Genetz

Arvid Oskar Gustaf Genetz (runoilijanimi Arvi Jännes)
1.7.1848, Impilahti – 3.5.1915, Helsinki

Filosofian kandidaatti (suomalais-ugrilainen kielitiede) 1871, maisteri 1873, lisensiaatti ja tohtori 1877, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Opintomatka Budapestiin 1878–1879

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori 1893–1901, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Suomen kielen ja kirjallisuuden dosentti 1877, professori 1891–1893
Hämeenlinnan normaalilyseon (vuodesta 1887 Helsingin normaalilyseen) suomen kielen ja ruotsin kielen lehtori 1878–1891

Raamatunkäännöskomitean suomen kielen tarkastaja 1886–1915
Kirkolliskokouksen jäsen 1903
Senaattori, kirkollistoimituskunnan päällikkö 1901–1905
Pappissäädyn edustaja valtiopäivillä 1891

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esimies 1892–1902
Kansanvalistusseuran toimikunnan johtaja 1890–1896

Kunnianosoitukset
Suomen Tiedeseuran valtionpalkinto 1888 (Kuolanlapin sanakirja)

Kuva: SKS / kirjallisuusarkisto
Tekstit: Tomas Sjöblom

Suomalaiskansallista politiikkaa ja runoutta

Kielitieteellisen uransa ohella Arvid Genetz oli myös poliittinen toimija ja runoilija. Opiskeluaikanaan hän osallistui ylioppilasliikkeen politisoitumiseen, muun muassa toimimalla aloitteentekijänä, kun ylioppilaskunta vuonna 1872 päätti järjestää 50-vuotisjuhlan Johan Ludvig Runebergin, Elias Lönnrotin ja Johan Vilhelm Snellmanin ylioppilaaksitulon muistoksi.

Genetz kuului poliittiselta kannaltaan suomenmielisiin, joskin hän kallistui alkuaikoina liikkeen liberaalimpaan, maltillisempaan siipeen. Kun maltillinen, useammasta kansallisuudesta koostuvaa kansaa kaavaillut, suuntaus menetti suosiotaan, Genetz seurasi perässä. Hän oli pohjimmiltaan tiedemies, ja vaikuttaa ennemminkin ajautuneen politiikkaan ja kansallisuuskysymysten äärelle, kuin hakeutuneen niiden pariin.

Valtiontasolla Genetz toimi pappissäädyn valtiopäiväedustajana vuonna 1891, Kansanvalistusseuran toimikunnan johtajana vuosina 1890–1896 ja senaattorina vuosina 1901–1905. Hänen poliittinen uransa oli pitkälti sellainen, mitä kansallismielisen kulttuurihenkilöltä saattoi odottaa. Varsinaisena poliitikkoprofessorina häntä ei kuitenkaan voi pitää, etenkään jos häntä vertaa poliittisena toimijana sellaisiin professoreihin kuten Yrjö Sakari Yrjö-Koskiseen tai oppilaaseensa Emil Nestor Setälään.

Kansallismielisyydestä kertoo myös Genetzin runoilijantoimi. Runoilijanimekseen Genetz otti nimestään suomalaistetun version Arvi Jännes. Hänen tunnetuimmat runonsa lienevät Herää Suomi!, Väinölän lapset ja Karjala. Ensiksi mainitussa Genetz puhui omasta mielestään suomen- ja ruotsinmielisten välisen sovinnon puolesta, mutta ruotsinmieliset kokivat sen voimakkaaksi fennomanian julistukseksi. Laulettuna siitä tuli yksi 1880-luvun ylioppilasradikalismin tunnussävelistä.

Genetz julkaisi lopulta ainoastaan yhden runokokoelman nimeltä Muistoja ja toiveita ystäville jouluksi (1889). Siihen hän oli kerännyt sekä varhaisemman, poliittisen runoutensa, että myöhemmän, vaihtelevia aiheita käsittelevän tuotantonsa. Etenkin hänen poliittisia runojaan oli tosin jo aiemmin julkaistu lehdissä.

Oman runoutensa ohella Arvid Genetz myös suomensi runoutta, muun muassa tämän Johan Ludvig Runebergin ”Hirvenhiihtäjät” -kokoelman.​
Oman runoutensa ohella Arvid Genetz myös suomensi runoutta, muun muassa tämän Johan Ludvig Runebergin ”Hirvenhiihtäjät” -kokoelman.​

Lähteet

Takaisin