Tillbaka

Mikael Reuter

Mikael Reuter
17.5.1943, Helsingfors

Filosofie kandidat 1969 (nordiska språk), licentiat 1982, Helsingfors universitet

Forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken (byrån för svenska språket) 1976–1987, specialforskare med särskilt ansvar för myndigheternas svenska 1987–1992, byråchef/föreståndare för svenska avdelningen 1992–2008
Assistent i nordisk filologi vid Helsingfors universitet 1970–1976
Ombudsman för Finlands svenska skolungdomsförbund 1963­–1964

Forskningsteman
Under tiden vid universitetet främst finlandssvensk fonetik, med tonvikt på svenskan i Helsingfors. Senare mer allmänt svenskan i Finland i relation till svenskan i Sverige.

Publikationer, pris och utmärkelser

Bild: Peter Slotte
Text: Mikael Reuter (Tomas Sjöblom, red.)

Publikationer, pris och utmärkelser

Mikael Reuter har publicerat ordböcker samt ett flertal böcker och hundratals spalter om svenska och språkriktighet. För sitt digra arbete för svenskan i Finland och nordiskt språksamarbete har han belönats med flera pris och hederstitlar. I denna artikel har vi samlat en lista av hans publikationer, pris och utmärkelser.

Publikationer

 • Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet, 2014
 • Finlandssvensk ordbok (med Charlotta af Hällström-Reijonen) 2000, senaste upplagan 2008
 • Översättning och språkriktighet 1991, sista upplagan 2006
 • Svensk uttalsordlista (med Jamima Löfström), 1994
 • Handboken Att förstå varandra i Norden (med Catharina Grünbaum) 1986, senaste upplagan 2013
 • Språkspalten ”Reuters ruta” i Hufvudstadsbladet 1986–2013, totalt ca 730 spalter (ett urval utgivna i bokform i Reuters rutor 1–3 (1992, 1996, 2007)
 • Licentiatavhandlingen Kvantitet i Helsingforssvenskan 1982 (opublicerad)

Pris och utmärkelser

 • Svenska Akademiens Finlandspris 2015
 • Svenska litteratursällskapets pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I (för boken Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet) 2015
 • Medalj för deltagande i fyrtio nordiska språkmöten i obruten följd, Nordiska språkmötet i Stockholm 2014
 • Hedershugo 2014
 • Hedersledamot av Svenska litteratursällskapet 2008
 • Riddare 1 av svenska Nordstjärneorden 2006
 • Hedersmedlem av Finlands översättar- och tolkförbund 2005
 • Hederstiteln verkligt språkråd, Hugo Bergroth-sällskapet 17.5.2003
 • Plaketten Allt vad vi äga samman, Svenska litteratursällskapet i Finland 5.2.2003
 • Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 6.12.2002
 • Filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet 13.10 2001
 • Waldemar von Frenckells stiftelses pris 2000
 • Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj i brons 1995
 • Hedersmedlem i Pohjola-Nordens ungdomsförbund r.f. 1990
 • Svenska Akademiens språkvårdspris 1988
 • Finlands översättar- och tolkförbunds förtjänsttecken i guld 1987
 • Riddartecknet av Finlands Vita Ros Orden 6.12.1987
Tillbaka