Yrjö Hirn
Dagens humanist

Yrjö Hirn

Yrjö Hirn var professor i estetik och nyare litteraturhistoria på vårt universitet 1910–1937. Hans omfattande vetenskapliga produktion innefattar forskning i estetik, litteratur, kulturhistoria och teatervetenskap. På sina forskningsexpeditioner utomlands var det lika viktigt för honom att stifta ny bekantskap med internationella inflytelserika vetenskaps- och kulturpersonligheter som det var att samla stoff. Han var samhälleligt verksam utanför universitetet i olika kommittéer och organisationer.

Yrjö Hirn

7 december 1870, Villmanstrand – 23 februari 1952, Helsingfors

Filosofie kandidat 1892 och filosofie licentiat 1896, Kejserliga Alexanders-universitet

Professor i estetik och nyare litteraturhistoria 1910–1937, Helsingfors universitet

Amanuens 1894–1910, Kejserliga Alexanders-universitetets Bibliotek
Docent i estetik och nyare litteraturhistoria 1898–1910, Kejserliga Alexanders-universitet

Medlem i Prometheussällskapet 1905–1914

Medlem i Finlands delegation i fredskongressen i Paris 1919

Utmärkelser
Finlands Vita Ros K II 1919
Finlands Vita Ros K I 1926
Frankrikes Hederslegion R 1920
Frankrikes Officier de l'Instruction publique 1922
Frankrikes Hederslegion officer 1926
Filosofie hedersdoktor 1939, Oslo universitet
Svenska Akademiens stora pris 1940

Bild : Museovirasto
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Pia Kostamo

Utanför universitetet var Yrjö Hirn en aktiv förespråkare för folkbildning. Han var medlem i olika kommittéer, vetenskapliga sällskap och organisationer och han satt länge med i förlaget Otavas ledning. Hans främsta förtroendeuppdrag var 1919 då han reste som medlem av den finländska delegationen till fredskongressen i Versailles. Hirn var också regeringens diplomatiska observatör i både Paris och London.

Läs mer