Viljo Tarkiainen
Dagens humanist

Viljo Tarkiainen

Intresset för vetenskap förde Viljo Tarkiainen från hans hemtrakters dialekter till Danmark och åter tillbaka till hemlandet för att arbeta med romaner och dramatisk litteratur. Biografin om Aleksis Kivi och ett aktivt publicerande av litteratur- och teaterkritik gjorde Tarkiainen känd bland de främsta inom litteraturbranchen och bland folket. Han arbetade enligt strängt objektiva principer även då han kritiserade sin frus, Maria Jotunis verk.

Viljo Tarkiainen

Viljam (Viljo) Tarkiainen
18 april 1879, Jockas – 20 maj 1951, Helsingfors

Filosofie kandidat 1903 (bland annat finska språket och litteraturen, estetik och modern litteratur), filosofie licentiat 1911 (litteraturvetenskap) och filosofie doktor 1917 (litteraturvetenskap) Kejserliga Alexanders-universitetet

Tf professor i inhemsk och allmän litteratur (1916–1917 och 1919–1924), professor i inhemsk litteratur (1924–1946) och docent (1913–1924), Helsingfors universitet

Dramaturg och lärare 1905–1909, Suomen Kansallisteatteri
Litteraturjournalist 1911–1915 och 1918–1920, Helsingin Sanomat
Litteraturjournalist 1916–1917, Uusi Suometar
Lärare i finska, vid flera tillfällen och olika skolor

Medlem i förvaltningsrådet 1919–1933, Suomen Kansallisteatteri
Kansler 1947–1951, Yhteiskunnallinen korkeakoulu (ung. Samhällsvetenskapliga högskolan)
Ordförande 1920–1922, Suomen kirjailijaliitto (Finlands författarförbund)
Vicechef 1922–1934 och chef 1934–1946, Finska litteratursällskapet (SKS)
Chef 1945–1946, Suomalainen tiedeakatemia (övers. finsk vetenskapsakademi)

Bild: Museovirasto, kuvaaja Aarne Pietinen
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Richard Kerbs

Under inledningen av sina studier var Viljo Tarkiainen intresserad av språkvetenskap, men han deltog även på föreläsningar i litteratur. Tarkiainen besökte Frankrike i början av 1900-talet, och efter resan upplevde han språkvetenskapen som en otroligt tråkig bransch, full med lidande och arbete. Så småningom gick han allt mer över till…

Läs mer

Efter sin disputation koncentrerade sig Viljo Tarkiainen på sitt arbete som kritiker. Han hade skrivit recensioner i flera tidningar efter att ha blivit utexaminerad. Det var speciellt tidningen Valvoja som blev Tarkiainens huvudsakliga forum för litteraturkritik.

Till Tarkiainens repertoar hörde utöver bokrecensioner även korta texter och dikter. Han hade blivit…

Läs mer