Uno Lindelöf
Dagens humanist

Uno Lindelöf

Uno Lindelöf var den första professorn i engelsk filologi vid Helsingfors universitet och en ansedd lärare och forskare. I egenskap av riksdagsledamot för Svenska folkpartiet och ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige strävade han till att främja utbildningens och kulturens ställning i det finska samhället. Lindelöf verkade dessutom i studentexamensnämnden i över trettio år.

Uno Lindelöf

Uno Lorenz Lindelöf
30.3.1868 Helsingfors – 7.2.1944 Helsingfors

Filosofie kandidat 1888, filosofie doktor 1890, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i engelsk filologi 1921–1936, tf. professor 1937–1938, Helsingfors universitet
Docent i germansk filologi 1892–1907, eo. professor i engelsk filologi 1907–1921, Kejserliga Alexanders-universitetet
Lektor i latin 1892–1997, lektor i tyska 1892–1902, Nya svenska läroverket

Representant för ridderskapet och adeln vid lantdagarna 1897–1906, riksdagsledamot 1909–1914, ordförande för riksdagens kulturutskott 1909–1913, ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige 1909–1911

Sekreterare för Nyfilologiska föreningen 1890–99, ordförande för Nya svenska läroverkets direktion 1903–, medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1909, medlem i studentexamensnämnden 1902–36

Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros’ orden 1929, statens tjänsteutmärkelsetecken XL, tyskt järnkors av andra klass 1920

Bild: Museiverket
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Jenny Sandström

Uno Lindelöf kom från en familj med en stark matematisk tradition. Hans far Lorenz Lindelöf var professor i matematik och likaså hans äldre bror Ernst Lindelöf. Uno var dock redan tidigt intresserad av det engelska språket och då han tog studenten 1885 avlade han som extra prov engelska, som inte lärdes ut i skolan.

Läs mer

Uno Lindelöf som var född och uppvuxen i Helsingfors var i grund och botten stadsbo och trivdes inte på släktens sommarställe ute i naturen på Granö. Uno bodde tillsammans med sin bror Ernst Lindelöf, som var professor i matematik, i Sandudd i Helsingfors.

Läs mer