Ulla-Maija Forsberg
Dagens humanist

Ulla-Maija Forsberg

Ulla-Maija Forsberg blir hänförd av ord och av deras användning och ursprung. Hon riktar sitt forskningsintresse framför allt på utrotningshotade och utdöda finsk-ugriska språk och dialekter, men också på de allra nyaste språkformerna som är stadda i dynamisk utveckling. ”Stadin slangi” eller Helsingforsslang, Forsbergs modersmål på fädernet, representerar sådana nyare språkformer. Forsberg blev nyligen också utmanad att utarbeta en etymologisk ordbok över Helsingforsslang.

Ulla-Maija Forsberg

Ulla-Maija Forsberg (f. Kulonen)
2.8.1960, Helsingfors

Kandidat i de humanistiska vetenskaperna 1983, filosofie kandidat 1984, filosofie licentiat 1986 och filosofie doktor 1989 (finsk-ugrisk språkforskning), Helsingfors universitet

Professor i finsk-ugrisk språkforskning 1998-, Helsingfors universitet
Prorektor 2010–2013, Helsingfors universitet
Dekanus 2007–2009, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Forskare/specialforskare 1989–1998, Forskningscentralen för de inhemska språken
Forskningsassistent 1984–1989, Finlands Akademi

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: historisk och jämförande lingvistik, etymologi, lexikologi, lexikografi, syntax, ob-ugriska språk, ungerska

Viktigaste publikationer (monografier och ordböcker)
The Passive in Ob-Ugrian (doktorsavhandling, 1989)
Suomen sanojen alkuperä; etymologinen sanakirja 1–3 (1992/1995/2000, huvudred.)
Johdatus unkarin kielen historiaan (1993)
Johdatus saamentutkimukseen (red. & Juha Pentikäinen, Irja Seurujärvi-Kari, 1994)
Sanojen alkuperä ja sen selittäminen. Etymologista leksikografiaa (1996)
The Saami: a Cultural Encyclopaedia (red. & Risto Pulkkinen, Irja Seurujärvi-Kari, 2005)
Itämansin kielioppi ja tekstejä (2007)
Fonesteemit ja sananmuodostus (2010)
Suomi-unkari -sanakirja (huvudred. & Magdolna Kovács, utkommer år 2015)

Priser och utmärkelser
Statens pris för informationsspridning 2006
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 2009
Svenska Finlands folktings förtjänstmedalj 2013

Bild: Ari Aalto
Text: Ulla-Maija Forsberg (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Hur många ord finns det i ett språk? Har finskan ett särskilt rikt ordförråd? Man kan försöka finna svar i ordböcker, men med hjälp av dem är det inte möjligt att ge ett uttömmande svar. Den gamla finska ordboken Nykysuomen sanakirja omfattar ungefär 200 000 ordartiklar, den tredelade ordboken Kielitoimiston sanakirja upptar däremot hälften så många. I Finska dialektarkivet finns ungefär 8 miljoner uppgifter om finska dialektord.

Läs mer

Flera av finskans släktspråk är allvarligt utrotningshotade. Bland dessa ingår också de ob-ugriska språken chantiska (tidigare ostjakiska) och mansiska (tidigare voguliska) som bägge talas i Sibirien. Flera av de dialekter som finska och ungerska språkforskare tecknade upp för hundra år sedan har redan dött ut.

Läs mer