Sami Karhu
Dagens humanist

Sami Karhu

”Kooperativ verksamhet tycks heller inte vara min grej”, konstaterade Sami Karhu under sin studietid efter en svår kurs. Han tyckte att den kooperativa verksamhetens komplexitet kändes utmanande och kände sig dessutom förtretad över det dåliga betyget. Sedan blev Karhu, efter att han innehaft korttidsjobb inom statsförvaltningen, ombedd som forskare till ett historieprojekt om kooperativ verksamhet. Detta resulterade i en lång karriär i Sällskapet Pellervo, där han har avancerat ända fram till posten som vd.

Sami Karhu

10.4.1965, Lahtis

Filosofie magister 1991 och filosofie licentiat 1996 (Finlands historia), Helsingfors universitet

vd 2012–, kooperativ chef 2003–2011, informations- och organisationschef 2000–2003, historiker 1995–1999, Sällskapet Pellervo

Bild. Matti Ketola
Text: Suvi Uotinen
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon