René Gothóni
Dagens humanist

René Gothóni

René Gothóni är religionsvetare med kloster- och pilgrimsstudier och filosofisk hermeneutik som specialitet. Professor Gothóni har publicerat vetenskapliga monografier men också populärvetenskap, läroböcker och skönlitterära verk, inklusive sånger utgivna på cd, där han kunnat utnyttja sin kännedom om religionsvetenskap och trons psykologi. Gothóni blev humanistiska fakultetens första professor i religionsvetenskap 2003.

René Gothóni

10.4.1950, Helsingfors

Teologie magister 1973 och teologie doktor 1983 (religionsvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i religionsvetenskap, Helsingfors universitet 2003-

Universitetslektor i religionsvetenskap 1984–2003; tf prof. i religionsvetenskap 1985; Clare Hall Visiting Fellow, Cambridge, UK 1989–1990; tf prof. i religionsvetenskap 1993–1994; ledare för av Finlands Akademi finansierat projekt 1993–1996 (Orthodox Monasticism and Society); tf prof. i religionsvetenskap 1995–1997; docent i religionsvetenskap 1996–2001; prof. i religionsvetenskap 2001–2003

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: religionsvetenskap, särskilt jämförande och empiriska studier i religiösa traditioner

Bild: Veikko Somerpuro
Text: René Gothòni och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Johan Franzon

Under början av sin karriär utförde professor Gothóni fältarbete bland buddistmunkar i Sri Lanka. År 1982 disputerade han om Theravāda-munkars livsstil. Till dessa utgjorde den unika klosterstaten och pilgrimsorterna på det heliga berget Athos en utmärkt kontrast och jämförelsepunkt för den klosterintresserade Gothóni.

René Gothóni har skrivit flera vetenskapliga verk…

Läs mer

När jag nu står vid tröskeln till pensionen och tänker tillbaka på mina bästa minnen från en 40 år lång lärarkarriär vid Helsingfors universitet, märker jag att varje årtionde bjudit på sina egna höjdpunkter. 

Mina käraste minnen från 1970-talet är relaterade till det dåvarande universitetsbiblioteket där jag satt tillsammans med…

Läs mer
  • Stipendium från Kyrkornas Världsråd för fältarbete i Sri Lanka 1974-1975
  • Finnish Visiting Fellow, Clare Hall, Cambridge 1989–1990
  • huvudpriset från Oskar Öflunds Stiftelse 1998
  • Patron of the Friends of Mount Athos (Oxford) 2005-
  • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 2011