Pehr Evind Svinhufvud
Dagens humanist

Pehr Evind Svinhufvud

Många finländare minns Pehr Evind Svinhufvud som den som hejdade Mäntsäläupproret och som en obeveklig laglighetsman. Svinhufvud spelade i många avseenden en nyckelroll då Finland lyckades frigöra sig från Ryssland och därtill ledde han landet under dess första självständighetsår. Svinhufvud hade vittomfattande kunskaper i såväl historia som om lagparagrafer, vilket säkrade en god grund för hans arbete som häradshövding och på 1930-talet även för den krävande posten som republikens president.

Pehr Evind Svinhufvud

Pehr Evind Svinhufvud
15.12.1861, Sääksmäki – 29.2.1944, Luumäki

Filosofie kandidat (historia) 1881, Kejserliga Alexanders-universitetet
Juris utriusque kandidat 1886, Kejserliga Alexanders-universitetet

Vicehäradshövding 1888
Assessor i Åbo hovrätt 1902
Häradshövding i Heinola domsaga 1906
Häradshövding i Lappvesi domsaga 1908
Prokurator 1917–1918
VD för Suomen Vakuus Oy/Garanti A.B. i Finland 1919–1920
Vice ordförande för senatens ekonomidepartement 27.11.1917–27.5.1918
Riksföreståndare 18.5.–12.12.1918
Ledamot av riksrätten 1919–1931
Statsminister 4.7.1930–18.2.1931
Republiken Finlands president 1931–1937

Text: Tero Juutilainen
Bild: Wikimedia Commons
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Pehr Evind Svinhufvud föddes i december 1861 i Sääksmäki i Tavastland som ättling av en adelssläkt. Trots denna adliga bakgrund var hans familj ändå inte särskilt förmögen. Svinhufvud var bara några år gammal när hans far och farfar dog och familjen var tvungen att sälja sin gård i byn Rapola. Därefter tog Svinhufvuds mor Olga sin familj till Helsingfors och försörjde familjen som kontorist i Hypoteksföreningen.

Läs mer

Under nästan hela 1920-talet höll Pehr Evind Svinhufvud sig undan från det politiska livet. Han arbetade som bankdirektör, men när bankföretaget inte hade någon framgång började han i stället driva jordbruk i Luumäki. Svinhufvud deltog också aktivt i verksamhet inom skyddskåren.

Läs mer