Otto Donner
Dagens humanist

Otto Donner

Otto Donner var Finlands första professor i sanskrit och komparativ lingvistik. Han var särskilt kunnig i att organisera fältforskning. Som lärare uppmuntrade han många unga lingvister som senare kom att bli uppskattade forskare både i Finland och utomlands. Donner hann också verka som lantdagsman och ecklesiastikchef, motsvarande dagens utbildningsminister.

Otto Donner

Otto Donner
15.12.1835, Karleby – 17.9.1909, Helsingfors

Filosofie kandidat 1861, filosofie magister och filosofie doktor 1864, Kejserliga Alexanders-universitetet

Docent i sanskrit och komparativ lingvistik 1870–1875 och professor 1875–1905, Kejserliga Alexanders-universitetet
Senator, ecklesiastikchef 1905–1908
Representant för prästeståndet 1877–1905, medlem i flera utskott
Bankfullmäktig i Finlands Bank 1885–1905 och ordförande 1900–1905
Kurator för Wiborgska Nationen 1874–1876 och inspektör 1882–1892

Grundande medlem i sällskapet för finsk-ugriska språk och kulturer, Finsk-Ugriska Sällskapet
Grundande medlem i Finska fornminnesföreningen, sekreterare 1871–1873 och vice ordförande 1878–1880
Medlem i ett flertal finländska och utländska vetenskapliga samfund

Bild: WikimediaCommons
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Vid sidan av sin akademiska karriär utövade Otto Donner inflytande på det finska samhället i egenskap av chef för ecklesiastikexpeditionen, motsvarande dagens utbildningsminister, och som senator i Leo Mechelins senat 1905–1908, den senat som anses ha varit Finlands första politiska regering. Utöver vetenskapen och politiken sägs Donner ha varit intresserad…

Läs mer