Mika Waltari
Dagens humanist

Mika Waltari

Mika Waltari är en av de mest berömda finländska författarna både i hemlandet och internationellt. Waltaris rekordstora produktion rymmer allt från romaner, noveller och dikter till teaterpjäser och filmmanuskript. Under krigstiden skrev Waltari propagandatexter åt Statens informationsverk.

Mika Waltari

Mika Toimi Waltari
19.9.1908, Helsingfors – 26.8.1979, Helsingfors

Filosofie kandidat 1929 (teoretisk filosofi, estetik och nyare litteraturhistoria), Helsingfors universitet

Författare, manusförfattare, översättare till finska
Bokkritiker 1932–1942, Maaseudun tulevaisuus
Redaktionssekreterare 1936–1938, Suomen Kuvalehti
Litteraturredaktör i Finlands Rundradio 1937–1938
Tjänstgöring i Statens informationsverk 1939–1944
Medlem i Finlands Akademi 1957–1978

Hedersutmärkelser
Hedersdoktor vid universitet i Åbo 1970
Hedersmedlem i Suomen kirjailijaliitto 1960 (Finlands författarförbund)
Pro Finlandia 1952
Statens litteraturpris 1933, 1934, 1936, 1949 och 1953
Aleksis Kivi-priset 1947

Mika Waltaris produktion (länk på finska)

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom och Lauri Lönnström
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Mika Waltari föddes i Helsingfors 1908. Fadern Toimi avled redan 1914, så det var modern Olga Johansson och farbrodern Toivo som uppfostrade pojken. Barndomens förhållanden påverkade starkt Mika Waltaris litterära produktion. Karakteristiskt för huvudpersonerna i hans verk är en frånvarande fader och ett nära förhållande till modern.

Läs mer

Mika Waltari är mest berömd för sin skönlitterära produktion men han var också en mycket produktiv författare av teater- och filmmanuskript. Waltaris dramaproduktion hade säkerligen varit tillräcklig som ett livsverk för en utpräglad skådespelsförfattare. Waltaris förhållande till teatern var emellertid komplicerat. Han både älskade och hatade den.

Läs mer

Tulenkantajat, ”Eldbärarna”, var en energisk men löst sammanhållen grupp av författare och konstnärer. Gruppens gemensamma nämnare var Nuoren Voiman Liitto (Unga Krafters förbund) som publicerade ett diktverk med namnet Tulenkantajat år 1922. Det var genom ”Eldbärarna” som Mika Waltari blev bekant med tidens ledande författare och unga författarlöften.

Läs mer