Martti Pärssinen
Dagens humanist

Martti Pärssinen

Martti Pärssinen har gjort ett omfattande arbete som professor i Latinamerikastudier. Han är internationellt uppskattad för sina specialkunskaper om kulturerna i Anderna och i Amazonas regnskog. På sina forskningsresor och i sina andra uppdrag har Pärssinen satt mest värde på att få möta olika människor. På morgonen kan han ha vaknat i en lerhydda och på kvällen varit bjuden på supé hos en minister eller en president.

Martti Pärssinen

Martti Pärssinen
26.2.1956, Kiikka (nuvarande Sastamala)

Filosofie magister 1984, filosofie licentiat 1985, filosofie doktor 1992 (allmän historia), Åbo universitet
Filosofie magister 1988 (antropologi), University of Rochester (NY)
Docent i Latinamerikas historia 2001, Åbo universitet

Professor i Latinamerikastudier 1999–, Helsingfors universitet
Direktör för Finlandsinstitutet i Madrid 1996–1999 och 2007–2012
Forskare 1989–1992 och 1995–1996, Institutionen för historia vid Åbo universitet
Forskare 1988–1989 och 1992–1995, Finlands Akademi
Assistent i arkeologi 1985, Åbo universitet

Uppdrag som gästprofessor:
Carrera de Historia, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia) 2002–2004
Chaire Simon Bolivar, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III 2001
École des hautes études en sciences sociales, Paris 1996

Forskningsteman:
Inkarikets (1400–1532) politiska, ekonomiska och religiösa system
Spaniens politiska, ekonomiska och kyrkliga organisation i Anderna under kolonialtiden
Spanska och portugisiska arkivkällor och krönikor
Inkornas snörskriftsystem och militära expansion
Kulturutvecklingen före inkornas tid, i synnerhet under den så kallade sena mellanperioden (1000–1450) i mellersta Andernas sydliga del
Tiwanakukulturen (500–1050)
En forntida civilisation (250 f.Kr.–1300 e.Kr.) funnen i Amazonas regnskog i Brasiliens delstat Acre
Kulturutvecklingen på lång sikt i västra Amazonas under holocenepoken efter istiden
Miljöhistoria, geohistoria och klimathistoria under Sydamerikas holocenepok
Tvärvetenskaplig forskning
Fredsprocessen i Colombia på 2000-talet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Mika Federley
Text: Martti Pärssinen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Martti Pärssinens personliga forskningsintressen är i synnerhet förknippade med kulturerna i Anderna och Amazonas regnskog. Pärssinens doktorsavhandling Tawantinsuyu. The Inca State and Its Political Organization om Inkastatens politiska organisation behåller fortfarande sin position som hans internationellt mest citerade verk. Likaså har hans verk Caquiaviri y la Provincia de Pacasa om Sydamerikas lokalhistoria, arkeologi och tvärvetenskaplighet och Andes Orientales y Amazonía Occidental, som han har skrivit i samarbete med Aki Siiriäinen, getts ut i flera upplagor. Pärssinen har också utarbetat världens första korpus med inkornas snörskrifter, Textos andinos. Corpus de textos khipu incaicos y coloniales I-II, tillsammans med Jukka Kiviharju. Korpusen har fått omfattande uppmärksamhet i verk som handlar om matematik och skrivkunnighet under mänsklighetens historia.

Läs mer

Jag tillträdde min professur i Latinamerikastudier år 1999. Som ett biämne hade läroämnet redan tidigare fått en stadig grund att stå på under professor Timo Riihos ledning. När jag kom till Helsingfors universitet efter att ha arbetat som direktör för Finlandsinstitutet i Madrid var mitt första uppdrag att få studierna i läroämnet att leda till en examen.

Läs mer

Martti Pärssinen är hedersmedlem (académico honorario) vid historiska akademin i Bolivia. Han har också arbetat som expert bland annat vid Europeiska forskningsrådet (ERC), Centre national de la recherche scientifique (CNRS) i Frankrike, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONISYT) i Chile, Universität Bonn och Université Sorbonne Nouvelle (Paris III). Dessutom är han en efterfrågad referentgranskare för vetenskapliga publikationer inom sitt eget område. Pärssinen har också varit verksam i flera forskningsråd vid internationella konferenser i Latinamerikaforskning och därtill koordinerat symposier i sitt ämne.

Läs mer

President Tarja Halonen och hennes make Pertti Arajärvi besökte Iberoamerikanska centret vid Renvall-institutet vid Helsingfors universitet 23.9.2002 för att bekanta sig med Latinamerikaforskning inför sitt kommande besök till Brasilien och Chile.

Läs mer