Martti Haavio
Dagens humanist

Martti Haavio

Martti Haavio, mer känd under författarnamnet P. Mustapää, forskade i folkdiktning och mytologi. Han var inte enbart verksam i den akademiska världen, utan också inom förlagsbranschen. Därtill var han en stark kulturpåverkare. I sina dikter stöpte P. Mustapää om det finska språket i en alldeles ny lyrisk och rytmisk form. Många finländare har somnat till vaggvisan Sininen uni, med text av Martti Haavio.

Martti Haavio

Martti Henrikki Haavio (författarnamn P. Mustapää)
22.1.1899, Temmes – 4.2.1973, Helsingfors

Filosofie kandidat 1921, filosofie magister 1923, filosofie licentiat 1930 och filosofie doktor 1932, Helsingfors universitet

Docent i finsk och jämförande folkdiktsforskning 1932, Helsingfors universitet

Poet och forskare i folkdiktning

Tjänsteman 1931–1934, direktör 1934–1948 och chef 1948 vid Folkminnesarkivet, Finska litteratursällskapet
Tjänsteman vid WSOY:s litterära avdelning 1924–1931 och 1941–1946, litterär direktör för WSOY 1945–1951
tf professor 1947–1949 och professor 1949–1956 i finsk och jämförande folkdiktsforskning, Helsingfors universitet
Medlem i Finlands Akademi 1956–1969

Kurator 1923–1924 och 1927–1928, inspektor 1951–1956 och hedersmedlem 1966 vid Egentliga Finlands nation
Medlem 1933, arbetande medlem 1941 och hedersmedlem 1969 i Kalevalasällskapet
Adjungerade medlem 1933 och medlem 1948 i Finska Vetenskapsakademien
Medlem i Finsk-ugriska sällskapets styrelse 1947–1949
Ordförande för Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland 1963–1969
Korresponderande medlem i Õpetatud Eesti Selts 1938
Medlem i Litterarum Societas Esthonica 1938
Medlem i Kungl. Gustav Adolfs Akademien (Uppsala) 1953
Utländsk medlem i Belgiens kungliga folkminnessällskap 1964
Därtill verksam i styrelseuppdrag i olika vetenskapliga sällskap och stiftelser.

Flera hedersbetygelser och priser, bl.a. Frihetskors i 3:e och 4:e klass 1941, Kommendörstecknet av I. klass av Finlands Lejons orden 1959, Statens litteraturpris 1928, 1947 och 1952 och Topeliuspriset 1956.

Bild: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Martti Haavio föddes i Temmes år 1899, och redan under skoltiden väcktes hans intresse för folkdiktning och skrivande. Haavio påbörjade sina studier i finska språket, finsk litteratur och folkdiktning vid Kejserliga Alexanders-universitetet hösten 1918.

Läs mer

I början av sina universitetsstudier träffade Martti Haavio Elsa Eklund. Det sägs att han blev förälskad i henne redan vid första ögonkastet. Därefter skrev Haavio dikter om sin musa under pseudonymen P. Mustapää, medan Elsa Eklund till en början var ovetande om att dikterna var kärleksbevis till henne.

Läs mer