Mark Shackleton
Dagens humanist

Mark Shackleton

Mark Shackleton kom till Finland år 1975 och har stannat kvar sedan dess, med undantag av att han tillbringade ett år i London och två år i Göteborg. Shackleton inledde sin karriär som lärare på The Finnish-British Society och arbetade därefter vid Helsingfors universitets Språkcentrum. Sedan år 1981 har han varit verksam som lektor i engelsk filologi. Shackleton har inriktat sin forskning på trickster-figuren och på senaste tiden även på litteratur om internationell adoption.

Mark Shackleton

Mark Hugh James Shackleton
19.5.1950, Wimbledon, London

Filosofie licentiat 1990, filosofie doktor (amerikansk litteratur) 1994, Helsingfors universitet
Postgraduate Certificate in Education (English as a Foreign Language) 1978, University of London
Master of Arts (American Literature and American Studies) 1972, University of London
Bachelor of Arts (English Literature and American Studies) 1971, University of Wales, Swansea

Universitetslektor i engelsk filologi 1981–, Helsingfors universitet
Docent i engelsk litteratur 2001, Helsingfors universitet

Forskningsteman
Nordamerikanska ursprungsbefolkningens litteratur, postkolonial litteratur, litteratur om internationell adoption

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden

Bild: Mika Federley
Text: Mark Shackleton (Tomas Sjöblom, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

I min forskning har jag i huvudsak fokuserat på litteratur som är skriven av Nordamerikas ursprungsbefolkning. Jag har i synnerhet ägnat uppmärksamhet åt tricksterfiguren som en symbol för kulturell överlevnad. Det finns tricksterfigurer i så gott som varje kultur, men i den nordamerikanska ursprungsbefolkningens traditioner har tricksterfigurerna också andra uppgifter än att smida ränker.

Läs mer

Det är viktigt för mig att upprätthålla kontakten med lärarna som arbetar ute på fältet. Därför har jag under årens lopp arrangerat flera seminarier för engelsklärare i Finland. Jag arbetar också som censor i engelska vid Studentexamensnämnden och har därmed en bra uppfattning om kunskaperna i engelska i landet.

Läs mer