Maria Jotuni
Dagens humanist

Maria Jotuni

Maria Jotuni blev känd som novellförfattare och dramatiker. Jotunis läsintresse väcktes redan i ungdomsåren, fortsatte i den Savokarelska nationen och blev slutligen hennes yrke. Universitetet blev aldrig alma mater för Jotuni, men där fann hon i alla fall sin make. Som författare var Maria Jotuni ofta i blickpunkten och ibland föremål för moraliserande kritik, eftersom hon var djärv och behandlade ämnen som uppfattades som tabu.

Maria Jotuni

Maria Jotuni (f. Haggren) (1906 Jotuni, 1911 Jotuni-Tarkiainen)
9.4.1880, Kuopio – 3.9.1943 Helsingfors

Studerade historia, konsthistoria och litteratur vid Kejserliga Alexanders-universitetet

Författare, dramatiker

Bild: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Text: Tero Juutilainen

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Maria Jotuni föddes i Kuopio i en vanlig familj år 1880. Marias litteraturintresse väcktes redan under tidig skolgång och stärktes då hon som kvinna fick specialtillstånd att avlägga studentexamen. På den tiden fick man automatiskt studierätt vid universitetet om man avlade studentexamen, och år 1900 kunde Maria Jotuni påbörja sina studier vid Kejserliga Alexanders Universitetet.

Läs mer

Viljo Tarkiainen och Maria Jotuni var noggranna med att hålla sitt parförhållande privat och visade inte upp något av sitt familjeliv utanför hemmet. Kari Tarkiainen, barnbarn till Viljo Tarkiainen och Maria Jotuni, har trots allt kunnat kasta en aning ljus på förhållandet mellan sina farföräldrar.

Läs mer