Malin Gustavsson
Dagens humanist

Malin Gustavsson

Malin Gustavsson har i nio år arbetat som sakkunnig med olika uppdrag om frågor som gäller jämställdhet och mångfald. Därtill leder hon sin egen växande firma, Ekvalita. Gustavsson är en passionerad lagspelare i arbetslivet och tycker om att framföra banbrytande idéer, vilket har gjort henne till en uppskattad idégivare, föreläsare och processutvecklare.

Malin Gustavsson

Malin Johanna Christina Gustavsson
31.5.1978 Hammarland, Åland

Filosofie magister 2006, kvinnoforskning, Helsingfors universitet
Politices kandidat 2008, statsvetenskap, Åbo Akademi

Verkställande direktör, grundare och ägare 2008–, Ekvalita Ab
Kursansvarig 2007–2014, Åbo Akademi och Helsingfors universitet
Jämställdhetsansvarig 2010–2011, Folkhälsan
Utvecklare av jämställdhetsarbete vid skolor 2009–2010, Folkhälsan
Projektchef 2007–2009, Folkhälsan
Konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor (i egen firma) 2006–2008

Kompetensområden och priser
Att utveckla metoder som främjar jämställdhet och mångfald
Att konkretisera jämställdhetsarbete som en del av vardagligt arbete
Att utveckla organisationers ledning, strategier och processer
Svenska Kulturfondens pris på 10 000 € för arbete med barn och unga.

Bild:Johan Karrento
Text: Malin Gustavsson och Kaija Hartikainen (toim.)

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

I sin roll som expert i jämställdhets- och mångfaldsfrågor samarbetar Malin Gustavsson med olika organisationer. Utgångspunkten för hennes arbete är att människorna i organisationerna ska respekteras som individer. Syftet är alltså att skapa en miljö där de anställda får vara sig själva och arbeta på det sätt som passar dem bäst.

Läs mer

Malin Gustavsson kom från Åbo Akademi till Helsingfors universitet år 2004. Hon hade deltagit aktivt i studielivet vid Åbo Akademi, men nu tänkt koncentrera sig på sina magisterstudier. Snart var hon ändå med i studentverksamheten också i Helsingfors.

Läs mer

Redan 1995 infördes krav på att både myndigheter och arbetsgivare genom aktiva och målinriktade åtgärder ska främja jämställdheten i personalpolitiken. I början av 2015 gjordes den senaste revideringen av kravet på jämställdhetsplaner, eftersom våra arbetsgivares arbete med att främja jämställdheten fortfarande lämnar mycket övrigt att önska.

Läs mer

Detta kan låta som en kliché, men det är svårt att nämna endast ett av mina bästa minnen från den tid då jag studerade på magisterprogrammet i kvinnoforskning vid Helsingfors universitet. Det var nära att jag blev övertalad att gå en kurs i kvinnoforskning i Åbo, men Helsingfors frestade mig mer.

Läs mer

Jag drömmer om att kunna vara lika öppen och självkritisk i mitt eget arbete även i fortsättningen. Jag vill ständigt utmana mig själv då jag möter främmande världar genom nya människor.

Läs mer