Kustaa Vilkuna
Dagens humanist

Kustaa Vilkuna

Akademiker Kustaa Vilkuna var professor i etnologi och chef för Finlands krigscensurmyndighet. Han var också en inflytelserik bakgrundsfigur inom Finlands efterkrigstida politik. Vilkuna var med och grundade stiftelsen för allmogekultur, Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Därtill var han medlem i ett flertal föreningar, sällskap och råd.

Kustaa Vilkuna

Kustaa Gideon Vilkuna
26.10.1902, Nivala – 6.4.1980, Kyrkslätt

Filosofie kandidat (finska språket) 1927, licentiat (etnologi) 1935, doktor (etnologi) 1936, Helsingfors universitet

Ledamot i Finlands Akademi 1959–1972
Undervisningsminister 1958
Dekanus för historisk-filologiska sektionen vid Helsingfors universitet 1952–1957
Professor i finsk-ugrisk etnologi vid Helsingfors universitet 1950–1959,
Chef för Statens informationsverk 1943–1944
Chef för Finlands krigscensurmyndighet 1939–1943
Docent vid Helsingfors universitet 1936–1950
Biträdande chef för Sanakirjasäätiö (Ordboksstiftelsen) 1931–1944

Bild: Helsingfors stadsmuseum
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskare: Jonas Franzon

Kustaa Vilkuna föddes i Nivala i en allmogefamilj år 1902. Vilkunas yngre bror Frans Joosef tog över familjens gård, varvid Vilkuna fick en möjlighet att ge sig in på en annan yrkesbana. Han tog studentexamen och började studera finska vid Helsingfors universitet år 1923.

Läs mer

Under sin studietid deltog Kustaa Vilkuna knappt i nationsverksamhet eller studentpolitik. Först senare, från och med 1930-talet, blev han en aktiv bakgrundsfigur inom politiken. Efter andra världskriget var Vilkuna en av de indirekt mest inflytelserika personerna i Finland.

Läs mer