Kimmo Svinhufvud
Dagens humanist

Kimmo Svinhufvud

Filosofie doktor Kimmo Svinhufvud arbetar vid Helsingfors universitets Språkcentrum som modersmålslärare för finskspråkiga studenter. Han ordnar skrivarkurser för pro gradu-skribenter och doktorander. Han är också känd för sina bloggar Gradutakuu och Tohtoritakuu, där han ger praktiska råd till dem som arbetar med sina avhandlingar och försöker uppmuntra dem i deras skrivarbete. Vid sidan av sitt nuvarande undervisningsarbete fortsätter Svinhufvud att forska i skrivande och interaktion kring skrivande.

Kimmo Svinhufvud

18.4.1971, Villmanstrand

Filosofie magister 2004 och filosofie doktor 2013 (finska språket), Helsingfors universitet

Universitetslärare i modersmål (finska), Helsingfors universitets Språkcentrum 2010–

Assistent 2005–2010 och lektor 2004–2005, läroämnet finska språket vid Helsingfors universitet

Medlem i Helsingfors universitets Lärarakademi 2013–

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris
Årets forskare 2014, Forskarförbundet

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon