Karl Ferdinand Ignatius
Dagens humanist

Karl Ferdinand Ignatius

Karl Ferdinand Ignatius forskade i Finlands historia med hjälp av siffror. Som lantdagsman och senator talade han för den obesuttna befolkningen och förnyade statens bokföring. Under sin långa karriär på Statistiska centralbyrån skapade Ignatius ett tidsenligt statistikväsende i Finland.

Karl Ferdinand Ignatius

Karl Emil Ferdinand Ignatius
27.10.1837, Björneborg – 11.9.1909 Helsingfors

Filosofie kandidat (historia), magister 1860, licentiat 1862, doktor 1864, Kejserliga Alexanders-universitetet

Chefens assistent 1865–1868, chef 1868–1875, direktör 1875–1885, Statistiska centralbyrån
Docent i Nordens historia och Finlands statistik 1865, Kejserliga Alexanders-universitetet

Senator, chef för kammarexpeditionen 1885–1900, 1905–1908
Borgarståndets representant på lantdagen 1877–1878, 1882, 1885, 1904–1905
Medlem i Helsingfors stadsfullmäktige 1875–1878, 1903–1905

Grundande medlem i Geografiska Sällskapet i Finland 1888, ordförande 1888–1889, hedersmedlem 1907
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1879
Ordförande för Finska Fornminnesföreningen 1877–1885
Grundande medlem i Finska Historiska Samfundet 1875, ordförande 1877–1878, 1884–1885, 1900–1901

Erkännanden
Officer av Italienska kronorden 1884
Riddare av IV kl. av Sankt Vladimirs orden 1883, riddare av III kl. 1887
Riddare av II kl. av Sankt Annas orden 1880, riddare av I kl. 1897
Riddare av II kl. av Sankt Stanislaus orden 1876, riddare av första klass 1892

Bild: Museiverket / Daniel Nyblin
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Karl Emil Ferdinand Ignatius skrev sig in vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1855 för att studera historia. Han var särskilt fascinerad av historia ur ett statistiskt perspektiv och det var just inom statistiken som han kom att göra en lång och produktiv karriär.

Läs mer