Julio Reuter
Dagens humanist

Julio Reuter

Julio Reuter var den första finska sanskritisten av internationell rang och han hade stort inflytande på finländsk språkforskning under 1900-talet. Reuter spelade en central roll inom den hemliga organisationen Kagalen, som motsatte sig förryskningen, och han deltog i att samla in andra länders erkännanden av det självständiga Finland.

Julio Reuter

Julio Nathanael Reuter
7.1.1863, Åbo – 9.1.1937, Helsingfors

Filosofie magister 1886, filosofie doktor 1897, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i sanskrit och komparativ indoeuropeisk lingvistik 1891–1906

Extraordinarie professor i sanskrit och indoeuropeisk lingvistik 1906–1931, Kejserliga Alexanders-universitetet (1919– Helsingfors universitet)

Medlem i Royal Asiatic Society i London 1897
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1910
Filosofie hedersdoktor 1901, University of Glasgow
Kommendör av Finlands Vita Ros orden 1919

Bild: Museiverket
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Julio Reuter inledde sina studier med klassiska språk, svenska och engelska vid Kejserliga Alexanders-universitetet. Den dåvarande professorn i sanskrit och komparativ lingvistik, Otto Donner, lyckades ändå få Reuter att fatta intresse för sanskrit. Efter att ha avlagt magisterexamen åkte Reuter till universitetet i Jena i Tyskland. Därifrån fortsatte färden…

Läs mer

Julio Reuters lärofader Otto Donner var även orsaken till att Reuter blev politiskt aktiv. Donner ordnade nämligen så att Reuter åkte till England i februari 1899 för att ta hand om kampanjverksamheten mot Ryssland. År 1901 blev Reuter sekreterare inom den hemliga organisationen Kagalen och spred politisk propaganda särskilt inom…

Läs mer